Traktöre de hurda indirimi

0
1406

Türkiye’de toplam 1.4 milyon traktör var. Bu traktörlerin sadece 300 bini 10 yaşın altında. 25 yaşın üzerinde 410 bin, 35 yaşın üzerinde ise 207 bin traktör var. Makina sektörü strateji belgesi eylem planına göre 25 yaş üzeri traktörlere hurdaya ayrılması için hurda indirimi mekanizması getirilecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda, kamu alımlarında yerli makinelerin tercih edilmesini sağlayıcı düzenlemelerin yapılacağını ve takip edileceğini bildirdi. Ergün, Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı açıklandığı toplantıda, bu çalışmaları 10 yıl önce yapmanın mümkün olmadığını, 10 yıl önce siyasi istikrar, güven ortamı ve makro ekonomik dengelerin kurulduğu bir ortama sahip olunmadığını, Türkiye’nin bugün uzun vadeli strateji, projeler geliştirebilen, eylemler planlayabilen bir ülke durumuna geldiğini anlattı.

İthalat azaltılacak

20 yıl içinde, üretimde veya tüketimde kullanılan birçok makinenin yenilenmesinin gerekeceğini vurgulayan Ergün, bu süreç iyi yönetildiği takdirde hem iç pazara hitap ederek ithalatı azaltan, hem de dış pazarlara daha agresif bir şekilde dahil olan bir sektör oluşturmanın mümkün olabileceğini aktardı. Makineler tıkır tıkır çalışacak ve inşallah 2023 yılında, tıkır tıkır 100 milyar dolar ihracat yapacağız. Bunu başarmak için sektörü Ar-Ge, teknoloji ve markalaşma konusunda daha fazla geliştirmeli, işletme ölçeklerini optimum seviyeye taşımalıyız” diyen Ergün, şöyle devam etti: “Bu belge, nereye varmak istediğimizi ve oraya hangi vasıtalarla ve ne zaman ulaşacağımızın detaylı bir analizini sunmaktadır. Belgenin hazırlanma süreci, kamunun, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarımızın bir arada çalışmasının güzel bir örneği olmuştur. Makina Sektörü Strateji Belgesinde, 5 farklı hedef için 39 tane eylem belirledik. Birinci hedefimiz olan katma değeri ve marka değeri yüksek makine sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek için 12 tane eylem belirledik.

İhtisas OSB’leri kurulacak

Bu kapsamda üreticilere sağlanan KDV iadesi uygulaması hızlandırılacaktır. Böylece özellikle makine sektöründe bürokrasiden dolayı yaşanan gecikmeleri önleyecek ve nakit akışını hızlandıracağız. Finansal kiralama işlemlerinin KDV karşısındaki durumu değerlendirilecek ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Zirai krediler konusunda çalışma yapılacak, 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya ayrılması için hurda bedeli ödenmesi konusunda mekanizma oluşturulacak. Makine ihtisas OSB’leri kurulacak, kümelenme projeleri hazırlanıp desteklenecek. Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon sağlanacak.”

Makina ithalatı 11 milyar dolarla cari açığı tetikliyor

ORTA Anadolu İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı Adnan Dalgakıran, “2023 yılında 500 milyar dolar olarak hedeflenen toplam ihracattan yüzde 20 pay almayı ve 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dalgakıran, “Türkiye Makine Sektörü Stratejisi ve Yol Haritası’nın açıklandığı toplantıda, Türk makine sanayi üreticilerinin dünya ihracatında teknoloji devlerinin yanında yer aldığını vurguladı. Adnan Dalgakıran, “Hedefimiz, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 8 olan makine payını yüzde 20’ye çıkartmaktır. 2023’te 500 milyar dolar olarak hedeflenen toplam ihracattan yüzde 20 pay almayı ve 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de 2010 verilerine göre 11 milyar dolarla cari açığın ikinci en büyük kaleminin makine ithalatı olduğunu ifade eden Dalgakıran, makine sektöründe, kayıt dışını önleyecek ve optimal ölçeği geliştirecek yeni bir teşvik ve yönlendirme sistemi geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Dalgakıran, “Vizyonumuz yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmak ve 2023’te dünyada ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmektir” diye konuştu.

Makine sektörüne ve kamuya çağrıda bulunan Adnan Dalgakıran, “Üretmeden önce düşün. Türkiye için değil dünya için üret, her zaman yüksek kalite hedefle. Kamu çağrı ise kolay ve hızlı teşvik et, ölçek ekonomisine göre destek ver, bürokratik engelleri azalt, ülkemize katma değer yaratan üretim teşviklerini, vergileri mümkün olduğu kadar azalt, gerekli destekleri sağla, katma değerli ihracata yüksek destekler ver” dedi.

Bir Cevap Yazın