Trakya Birlik Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını Açıkladı [2017]

0
994
Trakya Birlik Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını Açıkladı [2017]

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden (Trakya Birlik) yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ve yüzde 40 civarındaki yüksek yağ oranı ile Türkiye’nin en önemli yağlık tohumu olduğu belirtildi.

Türkiye’de üretilen yağlık ayçiçeğinin yüzde 25-30’unun Trakya Birlik tarafından alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2017/2018 İş yılı Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 bin tonun üzerinde gerçekleşerek, son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmektedir. Birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ortaklarınca 2017/2018 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 429 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir. Birliğimiz faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı, Ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, kooperatiflerimiz de hasat günden güne yoğunlaşmaktadır. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 102 alım merkezi ve 2 fabrikamızda bugüne kadar toplam 63 bin 68 ton ayçiçeği mubayaası gerçekleştirilmiştir”

Sezonda gerek Türkiye’de gerekse başta Ukrayna, Rusya olmak üzere Romanya ve Bulgaristan gibi önemli üretim bölgelerinde de yüksek rekolte beklendiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu nedenle ürün fiyatlarının geçtiğimiz sezon seviyesinin altına düşmemesi ve ülkemizde gerçekleşen üretim artışının sonraki sezonlarda da artarak sürdürülmesi bu suretle ülkenin kendi kendine yeter hale gelerek ithalatın azaltılabilmesi için çiftçimizin memnun olacağı bir seviyede oluşması büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, üreticiye yapılacak fiyatlama için risk teşkil eden unsurlar hakkında diğer üretici örgütleri ile sektör paydaşlarının da görüş birliğine vardığı Birliğimiz tarafından geliştirilen öneri ve tedbirler doğrultusunda ilgili Bakanlıklar nezdinde yürütülen çalışma ve temasları takiben yağlı tohumlar ithalatında uygulanan gözetim fiyatı seviyelerinin yükseltilmesi resmi olarak talep edilmiştir.

Tüm bu çalışma ve gelişmelerin neticesinde 18.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ kapsamında gümrük vergileri üzerinde artış sağlanmıştır. Bu müspet gelişme ışığında 1.500TL/ton seviyesinde başlayan piyasa fiyatlarının hali hazırda 1.640-1.700-TL seviyelerine yükselmesi sağlanmıştır. Bu manada Trakya Birlik başta üretici ortakları olmak üzere tüm ayçiçeği üreticisinin ekonomik menfaatlerinin korunması ve ülke üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması yolunda geçmişte olduğu gibi 2017/2018 sezonunda da çok önemli bir rol oynamıştır.”

Ön alım fiyatı şöyle

Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda, yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler, yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilen ve her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacağı vurgulanan açıklamada, fiyatların şöyle olacağı ifade edildi:

“Yaşanan bu gelişmelerin ışığında, Birliğimiz yönetim kurulunca 2017-2018 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 1.823,20 TL/ton olarak belirlenmiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 1.978 TL/ton, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 1.720 TL/ton olarak oluşmaktadır.

Birliğimiz tarafından 2017-2018 üretim sezonunda üretici ortaklarından 350 bin ton seviyesinde ürün mubayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenen ödeme süreleri çerçevesinde peşin olarak yapılacaktır.”

Bir Cevap Yazın