Türk fındığının 2023 hedefi

0
965
Türk fındığının 2023 hedefi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) tarafından 2013 Yılı Fındık Raporu’ açıklandı. Raporda, Türk fındığının 2023 hedefi, 1 milyon ton üretim ve 3 milyar dolar gelir olarak açıklandı.

Hazırlanan raporla ilgili bir açıklama yapan Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Başkanı Sebahattin Arslantürk, “Cumhuriyet’in 100. yılına hedef olarak 1 milyon ton üretim, 700 bin ton ihracat, 200 bin ton iç piyasa tüketimi ve 3 milyar dolar gelir hedefi koyarak, sürdürülebilir fındık politikalarında verim ve kaliteyi birincil öncelik sayan anlayışla çalışıyoruz” dedi.
Raporun satır başları ise şöyle:

“Dünyadaki toplam 881 bin hektarlık fındık üretim alanının 695 bin hektarı Türkiye’de. Türkiye’yi 70 bin hektarla İtalya izliyor. 2013 rekolte tahminlerine göre dünyadaki 826 bin tonluk rekoltenin yaklaşık 572 bin tonu Türkiye’de gerçekleşecek. İspanya Tarım Ürünleri Kooperatifleri Birliği tarafından Türk fındığının zararlı toksin maddeler içerdiği ileri sürülerek, Avrupa Birliği üyesi ülkelere Türkiye’den ithalatın yasaklanmasını istenmesi ile ortaya atılan iddialar tamamen asılsız olup, tam tersine yüzde 5 olan kontrol sıklığı Kasım 2013 tarihinden itibaren rasgele kontrole indirilmiş, tamamen kaldırılması için de çalışmalar devam etmektedir. Hamburg veya dünyada herhangi bir borsa tarafından fındık fiyatları belirlenmemektedir. Fiyatların belirlenmesinde arz – talep dengesi etkili olmakla birlikte her zaman fiyat Türkiye’de oluşmuştur. Fındığın ana üretici ülkeleri, Türkiye, İtalya, İspanya, ABD, Gürcistan, Azerbaycan, Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa”

Raporda, Türkiye’de fındık üretimi sorunlarının başında verim düşüklüğünün geldiği vurgulanırken, “Ülkemiz dışında genişleyen yeni fındık dikim sahalarında yüksek verime sahip bahçeler tesis edilmektedir. Bunun en yakın örneği sınır komşumuz Gürcistan’dır. Avrupalı fındık tedarikçisi firmalar Gürcistan’ın bakir ova özelliğine sahip tarım alanlarını 50 yıllığına kiralamak suretiyle verimi yüksek yeni fındık bahçeleri tesis etmektedir. Bugün ülkemiz için bir tehdit oluşturmuyor gözükse de yakın gelecekte sınırımıza 50 kilometre uzakta dekara 250 – 300 kilogram ürün alınan yeni fındık üretim sahalarıyla karşı karşıya kalacağız. Fındık üretimimizdeki düşük verim üretim maliyetlerimizin yüksek oluşmasında etkili olmaktadır. Ülkemizle diğer üretici ülkeler arasındaki verim farkının ülkemiz aleyhine artması, dünya üretiminin talebin üzerinde olduğu dönemlerde ülkemiz açısından olumsuz sonuçlar meydana getirecektir. Ülkemizi fındık üretiminde verim düşüklüğü fındık bahçelerimizin yaşlı olmasından kaynaklanmaktadır. Fındık bahçelerinin ekonomik ömrü 70 yıl olmasına rağmen özellikle Doğu Karadeniz’i kapsayan bölgeler 70-100 yıl üzerinde bir dikim yaşına sahiptir” denildi.

FINDIK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporun sonuç bölümünde ise fındık sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

“Ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçeleri bölgesel iklim ve arazi şartlarına göre ruhsatlı fidanlarla yenilenmeli, yenileme işlemi sırasında dikim sistemi modern uygulamalarla yapılmalıdır. Lisanslı Depoculuk faaliyetleri 2014 mahsulünde aktif hale getirilmeli, Ürün İhtisas Borsası ve Vadeli İşlemler Borsası’nda aktif işlemler başlatılmalıdır. Alan Bazlı Destekleme ödemesine 2014 sonrasında verim ve kaliteyi ön planda tutan modelle devam edilmelidir. Fındık Tanıtım Grubu’nun yapmış olduğu çalışmalar daha yoğunlaştırılmalı, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de devam etmeli, kaynak kullanımı sınırlandırılmamalıdır. Üreticilerin piyasalarda daha güçlü bir aktör olmasını sağlamak amacıyla üretici organizasyonları desteklenmeli, üretici ile örgütü arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla fındık üreticilerine sağlanacak destekler bu üretici organizasyonları aracılığıyla verilmelidir. Rekolte çalışmaları tek elden yapılmalı ve ilgili kurum kuruluşlar bu çalışmaya uygun davranmalıdır. Çocuk işçiliği konusunda Çalışma Bakanlığı ile ILO’nun yaptığı çalışmalar net şekilde ortaya konulmalı bu mesele sektörün üzerinde kara bir gölge konumundan çıkarılmalıdır. Tarımsal faaliyetin başında bulunmayan, verimliliği ilke edinmeyen, resmi ikamet adresi ve sosyal güvencesi bakımından çiftçilik yapma imkanı olmayan kişilerin, üreticilere yönelik desteklerden yararlandırılmaması, bu tür desteklerin maliyetini de azaltacaktır. İhracatın natürel fındıktan katma değeri yüksek fındık ürünlerine yönlendirilmesi için tedbirler geliştirilip uygulanmalıdır. Türk fındığının ihraç politikası, natürel iç fındığın yanı sıra, işlenmiş mamul ve yarı mamul oranı artırılacak şekilde olmalıdır. İşlenmiş ürünlerde Türk fındığını öne çıkararak, markalaşma yoluna gidilmelidir. Ülkemizde çikolata sanayii teşvik edilmeli, yeni ürün geliştirilmesi için AR-GE desteği verilmelidir. Avrupa Birliği’nin sadece ülkemize Kabuklu ve Natürel fındıkta uyguladığı yüzde 3 gümrük vergisi sıfırlanmalıdır. Diğer dünya ülkelerinin özellikle işlenmiş fındıkta uyguladıkları yüksek gümrük vergileri ikili görüşmelerle aşağı çekilmelidir.”

(İHA)

Kaynak: Haberler.com

Bir Cevap Yazın