Türkiye su ürünleri stoğunu bilmiyor

0
1074

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Balıkçılık Kurultayı’nda, Türkiye’nin hâlâ tam olarak bilinmeyen su ürünleri stoklarını bir an önce tespit etmesi ve bu stokları korumaya yönelik önlemlen alması talep edildi. Kurultayda denizlerin arıtma tesislerinin yetersizliği nedeniyle kirlendiğine de dikkat çekilerek İBB’nin ve İSKİ’nin somut adımlar atması gerektiği belirtildi.

Rumeli Kavağı İskelesi’nde 26 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen “İstanbul Balıkçık Kurultayı”nın sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, su ürünleri avcılığında denetimsizliğin yarattığı sorunların altı çizilerek “Özellikle Marmara ve Boğazlar’da kaçak ve yasadışı avcılığın önlenmesi gerekmektedir. Aşırı ve kaçak avcılık nedeniyle bir çok su ürünleri türü kolaylıkla pazarlarda satılmaktadır. Oysa bu balıkların çıkış yeri İstanbul balıkhanesidir ve bu birim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlıdır” denildi. 

Avlanan balıkların boyları ile ilgili yaşanan sıkıntıya da değinilen bildirgede “boy yasakları yanlış konulan başta çinekop gibi balıklar olmak üzere boy yasağının bilimsel tespitlere göre yapılması en az 20 cm olması” önerisi getirildi. Bildirgede olta balıkçılığının gelişmiş ülkelerde çok önemli bir istihdam kaynağı olduğu vurgulanarak Türkiye’nin bu konuda çok geç kaldığı ifade edildi. İstanbul Boğazı’nda geleneksel balıkçılık yöntemlerinin yaşatılmasının önemine işaret edildi. Bildirgede İstanbul Boğazı ve Adalar’daki evsel ve sanayi atıklarının denize deşarj edildiği noktalara biyolojik arıtma tesisi kurulması gerektiği belirtildi. Türkiye’de bir an önce Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kurulması, kooperatiflere daha fazla yetki ve maddi kaynak sağlanması istendi.

Orkinosa sınırlama

Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu’nun (ICCAT) Türkiye’ye getirdiği orkinos yakalama kotasını indirmesine karşın orkinos av teknesi sayısı 100’ü aştığına dikkat çekilerek şu öneri getirildi:

“Bu durumda tekne başına düşen av miktarı ciddi şekilde azaldı. ICCAT’ın av teknesi sayısını 18 ile sınırlandırması neticesinde her bir av teknesine 5-6 yılda 1 kez av yapma imkanı kalmıştır. Bu nedenle orkinos av tekneleri ICCAT’ın bildirdiği sayı ile sınırlanmalı ve bu tekneler tür veya bölge sınırlaması ile diğerlerinden ayrılmalıdır. Geri kalan 83 tekne ağları devlet tarafından sübvanse edilerek orkinos avından çıkmaları sağlanmalıdır. İhtiyaç duyulan kaynak 20 milyon TL civarındadır.

Haber Kaynağı: Cumhuriyet Gazetesi – www.cumhuriyet.com.tr

Bir Cevap Yazın