“Türkiye, Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Şanslı ve Potansiyeli Yüksek Bir Ülkedir”

0
1063
"Türkiye, Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Şanslı ve Potansiyeli Yüksek Bir Ülkedir"
3. Ulusal Alabalık Sempozyumu

Kastamonu’da düzenlenen 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu’na katılan Diler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılında 6,1 milyar olan insan nüfusunun 2015’te 7,2 milyara ve 2030’da ise 8,2 milyara ulaşmasının beklendiğini anlattı.

Kaynaklardaki azalmanın yanı sıra çevresel faktörler ve iklim değişikliklerinin de gıdaya erişimi zorlaştırdığına dikkati çeken Diler, şöyle konuştu:

“Analizler gıda üretiminin dünyada yılda yüzde 1,2 artmasını öngörürken, talebin yüzde 1,3 artacağını göstermektedir. Bu nedenle gıda platformlarında, hayvansal protein ihtiyacının giderilmesinde denizlerin ve iç suların önemi her geçen gün artıyor. Balıkçılık geleceğin sektörü görülüyor. Projeksiyonlar, avcılığın, balık stoklarındaki azalmaya paralel artmayacağı, buna karşın yetiştiriciliğin gelişeceği ve su ürünleri üretimdeki payının yıllar itibarıyla yükseleceğini belirtiyor. Bugün dünya toplam su ürünleri üretimi 150 milyon tondur. Bunun 90 milyon tonu avcılıkla 60 milyon tonu ise yetiştiricilik yoluyla elde edilmektedir. Oran olarak avcılığın payı yüzde 64, yetiştiriciliğin payı yüzde 36 civarındadır ancak su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün payı giderek artmaktadır.

1990’lı yıllarda kültür balıkçılığından sağlanan üretim miktarı ancak 20 milyon tonken, 2020’de yetiştiricilik üretiminin 70 milyon tona, 2030’da 83 milyon tona çıkması, avcılığın ise bu yıllarda 80-90 milyon ton arasında gerçekleşeceği varsayılmaktadır. Trendlei, 2030 yılında avcılık ve yetiştiricilik üretiminin eşit hale geleceğini öngörmektedir.”

Diler, yetiştiricilik sektöründe en fazla üretim yapan ülkenin Çin olduğunu aktararak, bu ülkenin tek başına 31 milyon ton su ürünü yetiştirdiğini ve 40 milyar dolar değer elde ettiğini söyledi.

-“Türkiye, alabalık üretiminde Avrupa’da 1. sırada”-

Diler, Türkiye’nin 623 bin 191 tona ulaşan su ürünleri üretimiyle dünya ülkeleri arasında önemli rol oynamayı sürdürdüğünü vurgulayarak, toplam üretimin 158 bin 729 tonunun yetiştiricilik yoluyla sağlandığını belirtti.

“Türkiye, dünya ülkeleri arasında balık yetiştiriciliği açısından 26. sıradadır” diyen Diler, yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerindeki yıllık üretim artışının yüzde 16 olduğunu kaydetti.

Diler, ağırlıklı olarak iç sularda alabalık, denizlerde ise levrek ve çipura yetiştirildiğine işaret ederek,şunları anlattı:

“Su ürünleri yetiştiriciliğine 1980’li yıllarda başlayan ülkemiz ancak 2000 yılından sonra, birçok dünya ve Avrupa ülkesine göre çok büyük ilerleme kaydetmiştir. Türkiye, alabalık üretiminde Avrupa ülkeleri içinde birinci, çipura ve levrek üretiminde ise Akdeniz ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Sektörün hedefi kısa vadede 200 bin ton, uzun vadede ise 300-400 bin tona ulaşmaktır. Su ürünleri yetiştiriciliği, bütün dünyada gelişen, desteklenen ve geleceğin sektörü olarak değerlendirilen bir sektördür. Ülkemiz sahip olduğu su kaynakları, modern ve ileri teknoloji varlığı, girişimci ruhu ve her türlü yatırım olanakları ile su ürünleri yetiştiriciliğinde şanslı ve potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu potansiyelini çok iyi kullanmak zorundadır. Bu anlamda sektörü daha da ileri boyutlara taşıyacak stratejilere, projeksiyonlara, destekleme politikalarına ve uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır.”

-“İhracatın yüzde 80’ni AB’ye”

Artan dünya nüfusunun hayvansal protein ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde su ürünleri yetiştiriciliğine özel önem verildiğine dikkati çeken Diler, bu nedenle su ürünleri yetiştiriciliğinin dünyada son 20 yılda ortalama yüzde 10 ile en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü haline geldiğini dile getirdi.

Diler, uygulanan politikalarla Türkiye’de yetiştiricilik sektörünün hızlı gelişme gösterdiğini, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından dünyada en hızlı büyüyen 3. ülke olduğunun tespit edildiğini belirterek, “Su ürünleri ihracatında da önemli bir aşama kaydedilmiştir. Bu dönemde ihracatımız yaklaşık yüzde 178 artarak 342 milyon ABD dolarına yükselmiştir. İhracatımızın yüzde 80’i Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır” dedi.

Kaynak: http://www.aquapena.com/Haber/Oku/turkiye-su-urunleri-yetistiriciliginde-sansli-ve-potansiyeli-yuksek-bir-ulkedir-2362

Bir Cevap Yazın