“Türkiye Tanıtım Grubu” ülkeye yeni imaj kazandıracak

0
176
Tanıtım Grubu Türkiye imajını yeniden kazandıracak

Sektörel tanıtım gruplarının yerini artık Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) alacak. Daha önce kurulacağı açıklanan Türkiye Tanıtım Grubu’nun çalışma esasları Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle belirlendi.

Grubun çalışma düzeninde belirleyici aktör Ekonomi Bakanlığı olacak. Grup, Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenen ihracat politikaları ve stratejiler çerçevesinde, Türk Malı algısı ile ülke imajının güçlendirilmesi için çalışacak.

Tanıtım Grubu Türkiye imajını yeniden kazandıracak

KİMLER YER ALACAK

Grubun danışma kurulunda Ekonomi Bakanlığı bürokratları ile TİM Sektörler Konseyi üyeleri görev yapacak. Buna göre sektörler konseyi başkan ve üyeleriyle, İhracat Genel Müdürü, Anlaşmalar Genel Müdürü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü danışma kurulunu oluşturacak. Danışma kurulundan iki üye, başkan yardımcısı olarak seçilecek. Grubun yönetim Kurulunun oluşumunda da Ekonomi Bakanlığı aktif rol oynayacak. Grubun yönetim kurulu da TİM başkanı, danışma Kurulu üyeleri arasından bakanlıkça belirlenen üç üye, TİM’in teklifi ve bakanlık onayı ile belirlenen uzman üç üye ve bakanlıkça belirlenen bir bakanlık temsilcisinden oluşacak.

Tanıtım Grubu Türkiye imajını yeniden kazandıracak

Grubun gelirleri, ihracat işlemleri bedeli üzerinden bakanlıkça belirlenen katkı paylarından oluşacak. Bu paylar belirlenirken, ihracat bedelinin onbinde üçü tavan olarak esas alınacak, bu rakamın üstüne çıkılmayacak. Her yıl bütçenin en fazla yüzde 20’si sektörel tanıtım projelerine tahsis edilecek. Grup tarafından yurtdışında gerçekleştirilen faaliyetler de, bakanlığın yurtdışı temsilciliği aracılığıyla izlenecek. Ayrıca özel ve zorunlu durumlar çıktığında, bakanlık gerekli önlemleri almakla yetkili olacak.

Tanıtım Grubu Türkiye imajını yeniden kazandıracak

TANITIM ÇOK ÖNEMLİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, yaptığı açıklamada, küresel rekabetin artık yalnızca şirketler arasında olmadığını söyledi. Ülkesinin imajını ve rüzgarını arkasına alamayan şirketlerin ve ekonomilerin başarılı olmadığını söyleyen Zeybekci, “Bu noktada kurduğumuz Türkiye Tanıtım Grubu, ihracatımızın ve üretimimizin tüm unsurlarını bir araya getiren ve ortak akıl çerçevesinde faaliyetlerin planlanacağı etkin bir unsur olacaktır” şeklinde konuştu.

Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce sektörel tanıtım gruplarının kaldırıp (örneğin; Fındık Tanıtım Grubu) yerine tek bir tanıtım grubu olan “Türkiye Tanıtım Grubu”  getirilmesi daha mı iyi oldu? Bu vb. soruların tartışmalarını yorum kısmında yapabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın