Türkiye’nin havası en kirli 10 ili

0
1013
Türkiye'nin havası en kirli 10 ili

Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre Sivas, havası en kirli 10 il arasında bulunuyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı, ‘Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Ölçüm Sonuçları’nı dikkate alarak, Türkiye’de 81 ilin geçen yıl ve 2009–2010 kış dönemi (Ekim-Mart) kükürtdioksit ve partikül madde açısından kirlilik durumunu Temiz Hava Eylem Planı’nda değerlendirdi. Buna göre 2009–2010 kış dönemi partikül madde hava kalitesi ölçüm değerleri açısından Doğu Anadolu kenti olan Iğdır’da hava kirlilik oranı yönetmelikte belirtilen sınır değerinin üzerinde çıktı. Iğdır’ı Tekirdağ, Bitlis, Bolu, Muğla, Edirne, Kırıkkale, Aksaray, Amasya, Van ve Sivas takip etti.

Havası en kirli olan sıralamada 9. sırada yer alan Sivas, hava kirliliği açısından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 mega kenti geride bıraktı. Yetkililer bu dönemde Iğdır dışında 80 vilayette, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen kükürtdioksit sınır değerinin aşılmadığını kaydediyor.

Söz konusu illerde Temiz Hava Eylem Planı çerçevesinde hava kirliliğini önleme amacıyla eylem planları hazırlanacak. Bunların uygulamaya konulmasıyla hava kirliliğinin iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmış olacağı belirtiliyor. Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, IKHKK yönetmeliğine göre, illerden alınan bilgiler de göz önüne alınarak kentlerin kirlilik grubunun belirlendiğini, yönetmelikte belirlenen amaçlara ulaşmak için uyulması gereken konuların tüm illere genelgelerle bildirildiğini dile getirdi.

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi’nde yakıtlar, yakma sistemleri, motorlu taşıtlar, sanayi tesisleri, halkın bilgilendirilmesine ilişkin hükümler ve illerin kirlilik gruplaması yer alıyor. Yetkililer, bu konuda şunları dile getirdi: “İller tarafından genelge dikkate alınarak yakıt programları hazırlanmakta ve Mahalli Çevre Kurulu kararları ile uygulamaya konulmaktadır. İl çevre ve orman müdürlükleri ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, genelge doğrultusunda alınan kararların uygulanması konusunda çalışma ve denetimler yapmaktadır. Kirliliğin yoğun olduğu illerde ilave önlemler alınarak, kirliliğin azaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.”

Bir Cevap Yazın