“Türkiye’nin ikinci zeytin gen kaynağı tehlikede”

0
1183

zeytinÇukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurulu, Türkiye’nin ikinci zeytin gen kaynağının tehlikede olduğunu açıkladı.

Konu uzmanı öğretim elemanları tarafından hazırlanan bilimsel raporda zeytin ağaçlarının söküldüğü takdirde özellikle zeytinin yüzyıllarca yaşamasını sağlayan kılcal köklerinin tahrip olacağı vurgulandı.

Taşınma esnasında gövdeye gerekli olan suyun kökler tarafımdan karşılanamayacağı ve ağaçlarda kurumalar başlayarak geriye dönüşümü imkansız kayıplar olacağını belirten uzmanlar, “Bu durumda ülkemizin geleceğine miras bırakacağımız Türkiye’nin ikinci zeytin gen kaynağının yok olacağı belirtilmiştir.” şeklinde görüş belirtti.
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurulu kararında, “Uzun zamandır kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğu üzere zilliyeti üniversiteye ait bir kısım araziler üstünde tapusu farklı kamu kuruluşlarına verilerek hastane ve okul gibi hiç birimizin karşı çıkamayacağı kamu hizmeti veren yatırımlar yapılmak istenmektedir. Sarıçam ilçesi Balcalı mevkii 199 ada 2 No.lu parselde kayıtlı olan Üniversitemizin kuruluşundan bu yana Fakültemizin zeytin gen merkezi olarak kullandığı, kök mülkiyeti Üniversitemize ait olan bu taşınmaz Adana İl Özel İdaresi tarafından 2008 yılında bilgimiz dışında imar değişikliği yapılarak el değiştirmiştir. Bu alanda daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul kompleksi yapılması istenmiş, bu alanın zeytin gen merkezi olduğu Üniversitemiz ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları tarafından vurgulanınca Başbakanlık TOKİ Başkanlığı tarafından 2010 yılı Ağustos ayında Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğine gönderilen yazı ile 32 derslikli lisenin Balcalı mevkii 199 ada 2 No.lu parsel üzerinde yapılmasından vazgeçildiği, yer değişikliği yapılarak Yüreğir ilçesi Doğankent ilçesinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Daha sonra yeniden bir hayırsever tarafından aynı alanda Fen Lisesi yapılması gündeme gelmiştir. Üniversitemiz tarafından uygun farklı alternatifler gösterilmiş olmasına rağmen İl Özel İdaresi Zeytin Gen Merkezi üzerindeki talebinden vazgeçmemiştir.” denildi.
Valiliğin yaşlı zeytin ağaçlarını 31 Mart tarihinde söküleceğini rektörlüğe bildirdiği belirtilen kurul kararında, Zeytin Gen Merkezi, Tarım ve Köy işleri Bakanlığımız “Ülkesel Meyve Genetik Kaynakları” projesi kapsamında “Ulusal Zeytin Genetik Kaynakları Koleksiyonunun” bir paraleli olarak kurulmuş ve günümüze kadar 386 zeytin çeşit ve genotipine ulaşmıştır. İl Özel İdaresinin Zeytin Gen Merkezi üzerinde okul yaptırmak isteği üzerine Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın görüşü alınmış, Bakanlığımız Tanmsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bu parselin herhangi bir nedenle elden çıkacak mevcut zeytin genotipleri için bir güvence olarak çok değerli olduğunu, mutlaka korunması gerektiğini ve 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması” hakkındaki kanun gereği üzerinde başka bir tasarrufta bulunulmaması gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’na söz konusu alanın ülkemiz açısından milli bir- servet niteliği taşıdığı, gelecek nesillere bırakılacak zeytin gen merkezi üzerinde yapılması planlanan okul inşaatının bu alanda yapımının önlenerek Bakanlıkça uygun görülecek başka bir yere inşa edilmesi arz edilmiştir. Söz konusu parselin özel konumunun İl Genel Meclisi nezdinde görüşülerek, tarıma ve amaca uygun olarak kullanımı yönünde karar alınması gerekmektedir.” ifadesi yer aldı.

(CİHAN)

Bir Cevap Yazın