Türkiye’nin Ortadoğudaki Hidropolitik Rolü

0
1126
Türkiye’nin Ortadoğudaki Hidropolitik Rolü

Türkiye’nin Ortadoğudaki Hidropolitik RolüTarım Federasyonumuza bağlı Stratejik Tarımsal Araştırmalar Merkezimizin “Türkiye’nin Ortadoğudaki Hidropolitik Rolü” adını taşıyan 2. raporu hazırlanmıştır. Tüm ilgililerin ve kamuoyunun dikkatine arz olunur.

“Türkiye’nin Ortadoğudaki Hidropolitik Rolü” Raporunu indirmek için tıklayınız.

Rapor1: “Türkiye’nin Tarımsal Potansiyeli”

 

Şubat-2012
ANKARA

Giriş
Dünyaya hayat veren dört unsur vardır. Bu dört unsur antik çağ filozoflarının keşfettiği; toprak, su, hava ve ateşten ibârettir. Zira, yeraltına doğru uzanan bütün zenginlikleriyle toprak; atmosferden öteye doğru genişleyen ve henüz pek az sırrına vâkıf olabildiğimiz uzay; artık, onsuz parmağımızı bile kıpırdatma imkânımız olamayan enerji ve giderek kıtlığını yoğun bir şekilde hissettiğimiz su, hâlâ insanın ve diğer varlıkların hayatının esası olmaya devam etmektedir.

Tabiat ile insan arasındaki ilişki, özellikle endüstri devrimi ve sonrasında tabiat aleyhine gelişen bir seyir takip etmiştir. Daha fazla tüketmek için, tabiatın sunduğunun daha fazlasını alabilme yarışı, hayat için elzem olan kaynakların tüketimi karşılayamaz hâle gelmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu sonucun getirdiği endişe ile milletlerarası ilişkiler yönlendirilmekte; geleceğe yönelik plânlar ve araştırmalar, iktisadî ve siyasî ittifaklar, savaş ve silâhlanma yarışlarıyla tayin edilen dış politika esasları, büyük oranda enerji, verimli topraklar ve su kaynakları üzerine inşâ edilmektedir.

Birçok ülke, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alanlar, önemli su sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır. Gelecek yıllar içinde bu sorunların daha da artacağı kesin olup, krizi doğuran değişik faktörler bulunmaktadır.

Devamı için..

“Türkiye’nin Ortadoğudaki Hidropolitik Rolü” Raporunu indirmek için tıklayınız.

Rapor1: “Türkiye’nin Tarımsal Potansiyeli”

 

Kaynak: Tarım Federasyonu

Bir Cevap Yazın