“Türkiye’nin Yıllık 17,5 Milyon Ton Buğdaya İhtiyacı Var”

0
1000
Tohumluk buğday üretimi yerinde kontrol edildi ,tarımsal haber,tarımsal desteklemeler,tarımsal ekonomi,tarımsal hibe,tarımsal enflasyon
Tohumluk buğday üretimi yerinde kontrol edildi ,tarımsal haber,tarımsal desteklemeler,tarımsal ekonomi,tarımsal hibe,tarımsal enflasyon

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) organizasyonu ile Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir arpa tarlasında çiftçilerin katılımıyla hasat bayramı kutlandı.

Tarlada gazetecilere açıklama yapan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadın, çiftçi için yaptığı masrafların, verdiği emeğin ve döktüğü alın terinin karşılığı olduğunu belirterek, evlenmeler, satın alınmalar, borçların ödenmesinin hep hasat sonrasına göre ayarlandığını ifade etti. Türkiye’nin her tarafındaki çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi dileyen Bayraktar, “Ülke insanımızın beslenmesinde, hayvan yeminde ve sanayide tahıllar büyük önem taşımaktadır. Tahıllar içinde de en ön sırada gelen ürünler buğday ve arpadır. Bildiğiniz gibi 2011 yılında dünyada buğday fiyatlarındaki artış, buğdaydan yapılan gıda madde fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Ülkemizde her yıl yaklaşık 11,4 milyon hektar alanda tahıl ekilmekte, üretim ise yıldan yıla değişmekle birlikte 34-36 milyon ton civarında gerçekleşmektedir. Tahıllar içinde ilk sırayı 8,1 milyon hektarda ekilen buğday alırken, 2,9 milyon hektarda ekilen arpa, 0,6 milyon hektarda ekilen mısır, buğdayı takip etmektedir. 2013 döneminde buğdayda rekoltenin 21,95, arpada 7,9, mısırda 4,95 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Birinci tahmin rakamlarına göre, tahılda 36,4 milyon tonluk bir rekolte tahmini yapılmaktadır.” dedi.Türkiye’deki insanların beslenmesi, gıda sanayi ve tohumluk ihtiyacı dikkate alındığında iç tüketim için yaklaşık 17,5 milyon ton buğday üretimine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam etti:Arpa tüketimimiz 7, mısırda 5,1 milyon tonun üzerindedir. Toplam tahıl tüketimi 32,5 milyon tonu aşmaktadır. Ülkemiz buğday üretiminin yaklaşık yüzde 32‘sini karşılayan İç Anadolu bölgemiz adeta tahıl ambarımız gibi görev yapmaktadır. Bilindiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğdayda müdahale alım fiyatlarını 7 Haziran 2013 tarihinde açıklamıştır. Belirlenen fiyat ekmeklik buğdayda ton başına 720 lira, makarnalık buğdayda ise 765 liradır. TMO’nun fiyat ve alım politikalarını açıklaması, sadece çiftçimiz için değil, tüccar ve sanayici dahil hemen her kesim için büyük önem arz etmektedir.”Başkan Bayraktar, hasadın yoğunlaştığı bu günlerde TMO’nun, alım merkezlerini artırarak, Cumartesi günü gibi Pazar ve gerektiğinde bayram günleri de çalışarak hasat döneminde ürününü acilen satmak zorunda olan çiftçilerimizi toplayıcıların eline bırakmaması uyarısını yaparak, “TMO, sürekli ve hızlı alım yapmalıdır. Bu yıl rekoltenin de yüksek olacağı tahmini de göz önüne alındığında il merkezleri dışında üretimin yoğun olduğu ilçelerde de geçici alım merkezlerinin kurulması üreticimizin mağdur olmasını önleyecektir.” dedi.Bayraktar, dane kayıplarını en aza indirmek, üretim safhasındaki israfı önlemek için alınacak tedbirleri de şöyle sıraladı: “Biçerdöverlerin ayar ve bakımları çok iyi yapılmalı. Sadece operatör belgeleri olan sürücülere hasat yaptırılmalı. Ürün sahibi hasat sırasında tarlasında bulunarak dane kayıplarını kontrol etmeli, sürücüyü uyarmalı, uyarıya uymayan operatörü en yakın Gıda, Tarım Hayvancılık İlçe veya İl müdürlüğüne bildirmeli. Hasat olgunluğuna gelmemiş ürünler kesinlikle hasat edilmemeli, hasat sırasında nem dikkate alınmalı, çiğ kalkmadan hasada başlanmamalı ve çiğ düşmeden hasada son verilmeli. Biçerdöverlerin hassas ayarları ürünün cinsi, durumu dikkate alınarak tekniğine uygun yapılmalı. Biçerdöverlerin ilerleme hızı, biçerdöverin özelliğine, arazinin yapısına, ürünün cinsine göre belirlenmelidir.”TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar konuşmasının ardından tarladaki biçerdöverin üzerine çıkarak arpa hasadını başlattı. Bayraktar dane kaybı olup olmadığını ise makinenin altını inceleyerek yaptı.

Bir Cevap Yazın