Turşuluk Hıyar Yetiştiriciliği

0
2504
Turşuluk Hıyar Yetiştiriciliği

Ikinci ürün turşuluk hıyar yetiştiriciliği

Ana ürün hasadından sonra yapılacak olan yetiştiriciliğe ‘ İkinci Ürün Yetiştiriciliği ‘ denir.

Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de hububat hasadı temmuz ayında, ekimi ise; ekim ayında yapılmaktadır. Sulanabilir durumda olan birçok arazi yaz sonu ile erken sonbahar donlarına kadar olan dönemde boş kalmaktadır. Bu amaçla vejetasyon dönemi kısa, ekonomik öneme haiz ve hatta ihraç edilebilir nitelikte olan turşuluk hıyarın II. Ürün yetiştiriciliğine uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda da ilimiz için uygun olduğu tespit edilmiştir.

II. Ürün Tarımı Faydaları

Boş kalan arazilerin değerlendirilmesi
Alternatif Ürün sağlaması
Birim alandan alınan gelirin artması
Ülke ekonomisine katkı sağlaması
Yeni istihdam sağlaması

Toprak İsteği:

Hıyar su tutma kapasitesi yüksek olan, besin maddelerince zengin, tuz konsantrasyonu fazla olmayan, fazla kireç ihtiva etmeyen organik maddece zengin sıcak topraklardan hoşlanır. Ağır topraklarda çiçek teşekkülü gecikir, köklerde çürümeler meydana gelir ve kök hastalıkları çıkar. Hafif toprakların organik madde ile özellikleri düzeltilir ve uygun ticari gübreleme yapılırsa, hıyar yetiştiriliciliğinde kullanılabilir.

İklim İsteği:

Hıyar ılıman iklimlerden hoşlanan bir sebzedir. Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıklardan hoşlanmaz. Düşük sıcaklıklarda üşüme, yüksek sıcaklıklarda mantari hastalıklar ve aşırı su kaybı nedeniyle bitki gelişimi yavaşlar.

Gübreleme:

Gübrelemede temel esas toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre yapmaktır. Ancak genel bir tavsiye olarak 6-8kg azot, 8-10kgfosfor, 10-12kg potasyum, 4-6kg kalsiyum ve 5kg magnezyum saf miktarlar olarak verilebilir.

Azotlu gübrelerin 1/2 ‘si fide dikiminden önce temel gübre olarak verilirken, geri kalan ¼ ‘ü kol atma döneminde, 1/4 ‘ü ise meyve bağlama döneminde verilmelidir.
Fosforlu gübrelerin tamamı temel gübre olarak Triple süper fosfat şeklinde verilmesi uygun olacaktır.
Potasyumlu gübrelerin 2/3 ‘ü temel gübrelemede, 1/3 ‘ü ise sulama ile verilmelidir.
Kalsiyum ve magnezyumlu gübrelerin tamamı temel gübreleme sırasında verilmesi gerekmektedir.

Fidelerin yetiştirilmesi:

Turşuluk Hıyar tohumları 1:1:1 oranında fide harcının bulunduğu 250cm3 hacimli polyetilen torbalara haziran ayını son haftası yapılmalıdır. Tohum ekiminden yaklaşık 20-25 gün sonra 4-5 gerçek yapraklı fideler elde edilecektir.

Fidelerin dikimi:

Fideler 150x50x50cm ebatlarında hazırlanmış çift sıralı masuralara temmuz ayının 2. Haftasında dikilerek can suları verilir. Fide dikiminden yaklaşık 1 ay sonra ilk hasat gerçekleştirilir. Hasatlar periyodik olarak haftada 3 kez yapılmalıdır.Hasat işlemleri 2 ay devam etmektedir.

Çapalama:

Sulamaları takiben kaymak kırma ve yüzeysel ot çapası yapılır.Bu dönemde bitkilerin boğazları da doldurulur. Bitkiler sıra aralarını örtmeye başlayınca ara işleme ve çapalama işlemine son verilir.

Sulama :

Ekolojik koşullara bağlı değişmekle birlikte haftada 2 kez veya iki hasatta bir olmak şartı ile sulamalar yapılır.

Hasat :

Haftada 3 kez yapılan hasatlardan elde edilen meyveler boylarına göre 0-3 cm, 3-5 cm,5-8 cm, ve 8 cm’den büyük şeklinde kalite sınıflandırmasına tabi tutulur.Sınıflandırılmış meyveler en kısa süre içinde işletmelere işlenmek üzere gönderilmesi gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın