Tütün Ekmeyene Destek

0
1569

Tütün üretiminden vazgeçen üreticilere dekar başına ödeme tutarı, 2011 yılı için de 120 lira olarak uygulanacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ”Tütün üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından tütün üretiminden vazgeçen üreticilere dekar başına ödeme tutarı, 2011 yılı için de 120 lira olarak uygulanacak.

Tütüne alternatif olarak ekilen ürün ile ilgili Bakanlıkça destekleme uygulaması varsa, ilgili mevzuat çerçevesinde üreticiler tarafından ayrıca başvuru yapılacak.

İl/İlçe Tütün Komisyonları, 2008 ürün yılında Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesiyle belirlenen kota miktarını ve il ortalama verimini Çiftçi Kayıt Sistemine girerek arazi büyüklüklerini ve her üreticiye verilecek ödeme tutarını belirleyecek.

İl Tütün Komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasının ardından Çiftçi Kayıt Sisteminden aldıkları ve onayladıkları İlçe Detayında İcmali ve İl Tütün Komisyon Kararlarını Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne gönderecek.

Bakanlık, ödemeye esas icmal listelerindeki toplam ödeme miktarını elektronik ortamda bankaya gönderecek. Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra ödemeler yapılacak.

Bir Cevap Yazın