Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi 2012

0
1385

fuarTarım Federasyonumuz; tarımın geliştirilmesi için, toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesi, verimli kullanılması amacıyla ülkemizde bulunan tarım amaçlı kurulan sivil toplum kuruluşlarının arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

Tarımsal eğitim ve eğitime bağlı olarak verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak, Ulusal ve uluslararası; tarımsal politikalar ve stratejiler üretmek, projeler üretmek ve uygulamak, tarımsal sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla kurulmuştur. Federasyonumuz tarım ve gıdanın bütün yönleriyle ulusal ve uluslararası düzeydeki faaliyetleri ele almakta ve özellikle üniversiteler, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve uluslararası organizasyonlar ile işbirliği içinde bilimsel etkinlikler düzenlemekte ve katkı vermektedir.

Ülkemizin değişik coğrafyalarında ve kuruluşlarda tarımsal amaçlı üretim, gıda üretimi, gıda güvenliği, tüketim, tarımsal girdi, tedarik ve sivil toplum kuruluşları konularında çalışan çok değerli uzmanları, iş adamlarını, bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerin aktarılacağı, yayınların yapılacağı, çok yönlü olarak tarım ve gıda konularında ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma, geliştirme, üretme, tedarik ve pazarlama çalışmalarının tanıtılacağı ve yararlanılacağı, kişiler ve kuruluşlar arasında etkin iletişimin ve ilişkilerin sağlanacağı, öncelikli ülkemizin ve uluslar arası ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilimsel platform olacağı inancı ile Tarım Federasyonu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri desteğiyle, federasyonumuz tarafından düzenlenen “ULUSLARARASI TARIM ve GIDA KONGRESİ 2012’ye katılımlarınız ve değerli katkılarınız hususunu bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Kongremizdeki Ana Temalar: Ülkemizde üretilen gıda ve tarımsal ürünlerin AB ve Dünya’da kabul edilen standartlarda üretimine katkı sağlamak, sorunları ve çözüm önerileri getirmek, Ulusal ve uluslar arası İş adamları, tedarikçileri, Ülkemizde tarımsal üretim yapan üretici örgütler, Mekanizasyon üreticileri, üretici, tüketici ve Sivil Toplum kuruluşlarını da bir araya getirerek iş birliği platformları oluşturmak.

Konu: Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi 2012

Yer: ANTALYA

Tarih: 16.02.2012 – 19.02.2012

 

Tarım Federasyonu

Hakan YÜKSEL
Genel Başkan

ODTÜ-Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Fatih YILDIZ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Ek: Kongre Tanıtım Bildirgesi

Bir Cevap Yazın