Üreticilere Ekonomik Yatırım Desteği

0
862
Üreticilere Ekonomik Yatırım Desteği

Kütahya’nın Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Ceylan, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların destekleneceğini bildirdi.

Bakanlığın bu hususta 14 Aralık 2013 tarihinde yayımladığı tebliğin 45 günlük süreyi kapsadığını ifade eden Ceylan, gerçek kişiler için 300 bin TL’sı, tüzel kişilikler için 800 bin TL’sına kadar olan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesinden yararlanmak isteyen çiftçilerin bu kısa süreyi iyi değerlendirmelerini ve hazırladıkları proje dosyasını bu süreçte Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim etmelerini istedi.

Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Ceylan Bakanlığın 14 Aralık 2013 tarihinde yayınladığı 2013-59 numaralı tebliğ esaslarına göre ekonomik yatırımlar için proje başvurularında yatırım tutarının gerçek kişiler için 300 bin TL, tüzel kişilik başvurularında 800 Bin TL olduğunu, hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verileceğini bildirdi.

Ceylan, hibeye esas konuların, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni teseslerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projelerinin hibe desteği kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Ceylan, “Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, daha geniş bilgi almak için Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor” dedi.

Bir Cevap Yazın