Veteriner Hekim Kontrol Ücretleri

0
1116
Veteriner Hekim Kontrol Ücretleri

Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi’nce alınan veteriner kontrol ücretlerinin yasal dayanağının olmadığı iddialarını yalanladı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin iddiası değerlendirilerek, “13.06.2010 tarih ve 27610 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak 13/12/2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. Maddesinin 8. fıkrasında Bakanlığın kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirileceği hükmü yer almaktadır. Yine 17.12.2011 tarih ve 28145 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğinin 11. Maddesinin a,b ve c fıkrasına göre resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilir hükmü mevcuttur. Ayrıca Bakanlığımızın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.12.2010 tarih ve 2602-46187 sayılı yazısı, 03.09.2012 tarih ve 2409-29867 sayılı yazısı ve 16.01.2013 tarih 164-1688 sayılı yazılarında, resmi veteriner hekim ve yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilmesi hakkında görüş bildirilmiştir” denildi.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:“Bakanlığımızın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 07.06.2012 tarih ve 2311-52126 sayılı yazısında belirtilen İl Müdürlüklerinin Döner Sermaye İşletmeleri için belirlenen 2012 yılı birim fiyat listesinin 163 ve 164. sırasında yer alan birim fiyatları ile 30.05.2012 tarih ve 1489-19218 sayılı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün birim fiyatları ile ilgili görüş yazısında, resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilmesi yapılan tüm kombina, kesimhane ve mezbahanelerden Döner Sermaye birim fiyatları üzerinden aylık olarak ücret alınacağı belirtilmiştir. Yasal mevzuat gereği resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilmesi yapılan tüm kombina, kesimhane ve mezbahanelerden belirtilen listelerdeki miktarlar üzerinden Döner Sermaye İşletmesince makbuz karşılığı ücret alınması işlemine devam edilecek olup, aylık olarak alınacak resmi kontrol ücreti İl Müdürlüğümüzün keyfi bir uygulaması olmayıp, uygulanması zorunlu bir husustur.”

AA

Bir Cevap Yazın