Yabancı Otlar

0
1603
yabancı ot

Tanımı ve yaşayışı
Elma bahçelerinde yetişen bir yıllık, iki yıllık ve çok yıllık yabancıotlar bulunmaktadır. Bu yabancıotların bir kısmı tohum (Bir yıllık dar ve geniş yapraklı yabancıotlar) bir kısmı da hem tohum ve hem de rizomları ile (Köpek dişi ayrığı, köygöçüren, kekre) çoğalırlar.
Sulama ve gübreleme olanaklarının artması ile hızla çoğalan bu yabancıotlar bahçedeki ağaçların topraktan alacağı su ve besin maddesine ortak olmak suretiyle zararlı olmaktadırlar. Ayrıca bazı hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar.

Mücadelesi

Kültürel önlemler
Meyve bahçelerinde alınacak kültürel önlemlerin başında çapalama, biçme ve toprak işlemesi (sürme) gelmektedir. Bu yöntemlerin uygulanması ile yabancıot sorunu büyük ölçüde önlenebilmektedir. Çok yıllık yabancıotların sorun olduğu durumlarda da toprak işleme sayısının artırılması, bu yabancıotların zayıf gelişmelerine neden olacağından faydalıdır. Bahçeye verilecek çiftlik gübresi iyice yanmış olmalıdır. Aksi halde bir çok yabancıotun tohumu bu gübreleme ile bahçeye taşınabilmektedir.

Kimyasal Mücadele
Elma bahçelerindeki yabancıotların çoğunluğu kültürel önlemlerle sorun olmadan ortadan kaldırılabilmektedir. Çapalama ve toprak işlemesine rağmen Cynodon dactylon (Köpek dişi ayrığı) gibi çok yıllık yabancıotlar hala sorunsa o zaman ilaçlamaya karar verilmelidir.
Entegre mücadele uygulanan bahçelerde ilkbahar sürümden sonra yabancıotlar 5-6 yapraklı veya 8-10 cm boya geldiğinde uygulama yapılmalıdır. İlacın ağaç, yaprak ve dallarına değmemesine dikkat edilmelidir.

İlaçlamalarda düşük tazyikli yelpaze tipi püskürtme yapan sırt pülverizatörleri kullanılmalıdır. Kullanılan alete göre su miktarı 30-80 litre/dekar arasında değişmektedir. İlaçlama yapmadan önce aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. www.etarim.net

Çok yıllık yabancıotlara karşı çıkış sonrası ilaçlamalar yabancıotların gelişmelerinin hızlı olduğu 5-6 yapraklı devrelerinde, güneşli ve rüzgarsız havada yapılmalıdır. İlacın ağaçların yaprak ve çiçeklerine değmemesine dikkat edilmelidir. 4 yaşından küçük fidanlıklarda ilaçlama yapılmamalıdır.

İlaçlama Tekniği
İlaçlamalarda yüksek basınçlı motorlu pülverizatörler kullanılmalıdır. Ayrıca karışabilirlikleri gözönüne alınarak hastalık ve zararlılara karşı ilçlama zamanının çakıştığı durumlarda ilaçlar karıştırılarak kullanılmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır. İlaçlar aletin deposuna konulmadan önce bir kap içinde az suda karıştırılmalı, sonra esas suya karıştırılmalıdır….

Bir Cevap Yazın