Yabancı Otların Yararları ve Zararları

0
3280
yabani yulaf

Yabancı Otların Yararları

I. Yabancı Otların Sağlığımız Bakımından Önemi

1.Çay olarak kullanılmaları

2 .Gıda olarak kullanılmaları

3.Baharat olarak kullanılmaları

4. Hastalık Tedavisinde Kullanılmaları

II. Yabancı Otların Tarımsal Üretimi Artırmak İçin Kullanımı

1.Toprak Verimliliğini Artırmak.

2.Toprak Yorgunluğunu Azaltmak

3.Hastalık ve Zararlıların Kontrolü İçin Kullanmak

4.Yeşil Gübre Olarak Kullanmak

5..Erozyonu Önlemek

III. Yabancı Otların Farklı İşlemlerde Kullanımları

1.Tekstil Sanayiinde Boya Maddesi Olarak

2. Kirli Suların Temizlenmesinde

3.Ağır Metallerin Temizlenmesinde

4.Arıların polen ve Bal Yapımında

5. Hayvan Yemi Olarak Kullanılmaları

6.Su ve Toprak Özelliklerinin Göstergeci Bitkileri Olarak

7. Doğal Dengenin Korunmasında

8. Kozmetik Sanayiinde Kullanılmaları

9. Süs Bitkisi Olarak

10. Kültür Bitkilerinin Gen Kaynağı Olarak

11. Yaban Hayatı İçin Yiyecek ve Barınak Olarak

12. Yakacak Olarak

13. Hastalık ve Zararlılara Karşı Tuzak Bitki Olarak

14. Teknik İşlerde (sepet, hasır, ve süpürge gibi)

15. Doğal Zirai Mücadele İlaçları Olarak (Biyopestisit)

16. Sap ve Saman Olarak

Yabancı Otların 25 farklı şekilde yararlanma özelliğine karşılık aşağıda gösterildiği gibi 7 farklı zararı söz konusudur. Doğada Hiçbir nesne tamamen yararlı veya tamamen zararlı değildir. Zararlı olup olmadığını kişinin o nesneden yararlanma şekli tayin eder . Bunu bir örnekle açıklayalım. Nerium oleander bitkisi halk arasında Zakkum diye bilinir. Türkçe’si Cehennem Çiçeği dir.Dünyadaki en zehirli bitkilerden birisidir. 1989 yılında bir tıp doktoru bu bitki ile bazı kanser türlerini tedavi ettiğini açıklamıştır.Yine,Paracelcus’un dediği gibi;”Her madde zehirlidir. Hiçbir yiyecek zehirli değildir. Sadece bir maddenin zehirli olup olmadığını miktarı tayin eder.”Bir nesnenin zarar verebilecek miktarı daima önem taşımaktadır (Sağlıklı yaşam).

Yabancı Otların Zararları

1.Yabancı otlar kültür bitkileriyle büyüme faktörleri olan su-ışık ve besin elementleri için yarışırlar

2.Yabancı otların etkisi altında kültür bitkilerinin homojen olarak olgunlaşamazlar. 3.Sürümü ve hasadı güçleştirirler

4.Ürünün miktarını ve değerini azaltırlar

5.Hastalık ve zararlılara yataklık yaparlar

6.İnsan ve hayvanlar için zehirlidirler

7.Bir kısım yabancı otlar yarı ve tam parazit olarak kültür bitkilerini zar arlandırırlar.

Sonuç olarak ; 1996 –2002 yıllarında herbolji derslerinde yabancı otların yararları üzerinde daha çok durulmuştur. öğrencilerime yabancı otların yarar ve zararlarını açıkladıkça onlardan öz deyiş ve şiir yazmalarını istedim. Bunlardan; yararı üzerine 84 ve zararı üzerine 31 özdeyiş tarafımdan üretilirken, yararı üzerine 277 ve zararı üzerine 99 özdeyişin büyük çoğunluğunu öğrencilerim oluşturmuştur. Öylece; toplam 491 özdeyişin 361 yabancı otların yararları ve 130 adeti de zararları üzerine söylenmiştir. Özellikle öğrencilerimin şiirleriyle de yabancı otları anlamlaştırmaya çalıştık. Yabancı otlar üzerine yine 135 adet şiir yazılmıştır. Böylece, şu anda meslektaşlarım olan öğrencilerimi bu yönde de teşvik etmeyi uygun buldum. Bu özdeyişleri 36 farklı meslek mensuplarına göre yabancı otları tarif ettirdik Ayrıca, bazı öz deyişleri şekillerle tarifini yapmaya çalıştık. Tariflerimiz doğrultusunda özdeyişlerin bir kısmı Yüksek lisans öğrencim Araş.Gör.Ayşe (Kızılkaya) COŞKUN (21), Araş.Gör. Yalçın C0ŞKUN(4), Yrd.Doç. Dr. Kemal TÜRKER (3) ve Teknik ressam Tamer GÜRLER (3) tarafından toplam31 özdeyişin şekilleri çizilerek açıklanmıştır.

Böylece; yabancı otlara ilgiyi çekerek güncelleştirmeye çalıştık. Herboloji konusunun öğretilmesinde bu denemenin bir başlangıç oluşturduğunu düşünüyoruz. Zira, öğrencilerimin gerek özdeyiş ve gerekse şiirlerin yazılmasında ki gayret ve istekleri konunun zevkle işlenmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Ümit ederim ki okuyanlarda yabancı otlardan aynı zevki alabilsinler.

Yabancı otların yararlarını ortaya koymadan zararlarını ekonomik düzeyde önlemek mümkün değildir. Yabancı otların yararları bilindikçe, insanlar günlük yaşantılarında kullanabildiği oranda zararları da daha kolay kontrol altına alınabilecektir

www.etarim.net

Bir Cevap Yazın