“YAŞANABİLİR TRAKYA İSTİYORUZ”

0
1061

ERGENE RAPORU İMP TARAFINDAN HAZIRLANDI.

Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nın revize edilmiş hali olan 1/100 bin ölçekli ‘Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nın iptali için …

Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru ardından davacı kişi ve kuruluş temsilcileriyle birlikte keşif yapan Danıştay 6. Dairesi Naip Üyeleri ve 3 akademisyenden oluşan bilirkişi heyetinin 215 sayfalık ayrıntılı raporu yayınladı.

Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nın revize edilmiş hali olan 1/100 bin ölçekli ‘Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nın iptali için Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru ardından davacı kişi ve kuruluş temsilcileriyle birlikte keşif yapan Danıştay 6. Dairesi Naip Üyeleri ve 3 akademisyenden oluşan bilirkişi heyetinin 215 sayfalık ayrıntılı raporu yayınladı.

TEMA Vakfı’nın ‘Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nın iptali için 22 Ocak 2010 tarihinde Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ardından geçen Şubat ayında bölgeye gelerek karadan ve havadan inceleme yapan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu yayınladı. Raporda ilk olarak 2004 yılında onaylanmış olan Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile dava konusu planın vizyonları, üretilme süreçleri, plan dilleri, üretilmiş olan plan kararları ve plan hükümleri karşılaştırıldı.

Bunun yanı sıra dava konusu planın kendi bütünlüğü içinde; revizyonun gerekçesi, yapılmış revizyonun ilgili yasal çerçeveye uygunluğu, planı yapan ve onaylayan kurumun yetkisi, üretilmiş plan kararları ve plan hükümleri ve yargı kararları değerlendirildi. Yapılan incelemede; plan dilinin, plan kararlarının ve politikalarının özüne dair sorunları ve yetersizliklerinin olduğu, madencilik faaliyetleri özelinde, planın özel yönlendirme yapmadığı ve yetersiz kaldığı, planda, kirliliği giderecek ve oluşmasını önleyecek plan kararlarına yeterince ayrıntılı ve somut biçimde yer verilmediği tespit edildi. Tarım alanlarının farklı özellik ve nitelikleri dikkate alınarak planda ayrıştırılmadığı, havzada yer alan sulak alanlar, doğalGöller , ve delta alanlarının uluslararası gündeme taşınmasına neden olan ‘Önemli Kuş Alanı (ÖKA)’, ‘Önemli Bitki Alanları (ÖBA)’ ve ‘Önemli Doğa Alanı’na (ÖDA)’ yönelik olarak turizm amaçlı plan kararları geliştirilmiş olmasına karşın bu alanların özel niteliklerini vurgulayan arazi kullanım kararları, plan gösterimleri, plan hükümleri ve kısıtlamalarının geliştirilmediği belirlendi.

Planda, Enez Dalyan Gölünden Evreşe Ovası kıyısına kadar uzanan kuzey Saroz kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik plan, politika ve kararlara yer verilmediği, Edirne ‘nin güneydoğusunda önerilen sanayi alanının sürdürülebilirlik ilkesine ve mevzuata aykırı olduğu, Marmara Ereğlisi’nde önerilen akaryakıt depolama alanlarının uygun olmadığı, Enez Körfezi sahilinde Meriç Deltası Lagün Gölleri bitişiğindeki henüz yapılaşmamış alanlara kentsel yerleşme alanları ve yat limanı önerilmesi kararının alanın doğal ve ekolojik niteliği ile örtüşmediği belirtildi.

2004 yılında yapılan planı revize etmek amacıyla 2009 yılında yapılan planın, bir revizyon plan olmaktan çok uzak olduğunu söyleyen TEMA Vakfı Lüleburgaz Gönüllüsü Hakan Dedeoğlu, planın mevzuata, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı ve yetersiz olduğunu öne sürdü. Dedeoğlu, şöyle dedi:

“Mahkeme de ‘Ben yaptım oldu’ diyen zihniyetin karşısında bilirkişi raporunun gereğini yerine getirecek ve hukuk yerine gelmiş olacaktır. Çoğunlukla atı alanın Üsküdar’ı geçtiği bir ülkede birilerinin hala ve inatla doğrulara sahip çıktığını görmek, toplumun çıkarını bireysel çıkarın üstünde tutan tüm çevrelerde olduğu gibi bizde de geleceğe dair umut yaratmıştır.”
Trakya Üniversitesi ile 1999 yılında ile o dönemki Çevre ve Orman Bakanlığı arasında başlayan Ergene Eşgüdüm Protokolü sürecinin sonucunda ortaya çıkan ve Türkiye’nin ilk çevre düzeni planı olan ‘Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’, 13 Temmuz 2004 tarihinde imzalandı. 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Metropolitan Planlama (İMP) tarafından ‘Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’ adıyla bir revize plan hazırlandı.

 

KAYNAK : http://www.trakyaweb.comwww.hurgazete.web.tr

Ayrıca http://www.hayrabolu.net/ sitesine teşekkür ederiz.

Bir Cevap Yazın