Yem Bitkisi Trinova (Lolium Multiflorum)

0
4567

Bölgemizde en çok ekimi yapılan yem bitkileri; silajlık mısır, yonca, korunga ve macar fiğidir. Sayılan bu yem bitkilerinin yanında ülkemizde yetiştiriciliği gün geçtikçe artan TRİNOVA tek yıllık yeni bir yem bitkisidir.

Yurdumuz bir tarım ülkesi olmasına rağmen hayvan besleme yönünden bazı sorunları vardır. Bunun başlıca nedeni mevcut mer’a alanlarımızın aşırı otlatma ve benzeri sebeplerle yeterli olmamasındır. Bunun yanında ileri ülkelerde tarımsal alanların %25’in üzerinde yem bitkileri ekilişi olmasına rağmen, ülkemizde bu oran %2’yi geçmemektedir. Dolayısıyla hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılayamamaktayız.

Konya’da ise çayır- mer’a varlığımız istatistik verilere göre 709.894 hektar ve yem bitkileri ekim alanımız 44. 240 hektardır. İlimizdeki yıllık toplam kaba yem ihtiyacımız 1.636.232 tondur. Çayır- mer’a ve yem bitkileri ekiliş alanlarından elde edilen kaba yem miktarı 360.703 tondur. Kaba yem açığımız yılda Konya Bölgesi için 1.275.528 tondur. Bu açık bölgemizde besin madde değerleri düşük saman ve yaş pancar posası ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Neticede hayvanlar dengeli şekilde beslenememekte ve hayvanlardan istenilen verim elde edilememektedir. Özellikle bölgemize son yıllarda fazlaca girmiş olan ithal hayvanların beslenmesinde ve verimlerinin istenilen düzeye çıkarılmasında yem bitkilerine özel önem vermemizin gereği ortaya çıkmaktadır.

O zaman neler yapmalıyız sorusuna gelince; öncelikle çayır- mer’a alanlarımızı ıslah etmenin yollarına bakılmalı, daha sonra ise yem bitkileri ekiliş alanlarını artırmalıyız.Bölgemizde en çok ekimi yapılan yem bitkileri; silajlık mısır, yonca, korunga ve macar fiğidir. Sayılan bu yem bitkilerinin yanında ülkemizde yetiştiriciliği gün geçtikçe artan TRİNOVA iki yıllık yeni bir yem bitkisidir.

Trinova bitkisinin özellikleri;

-2 yıllık bitkidir

-Yüksek silaj verimi

-Yüksek oranda protein

-Otlatmaya uygunluk

-Yeşil veya kuru olarak tüketime uygunluk

-En büyük özellik süt veriminin arttırması

Tek yıllık bitki türü olmasına rağmen, bazı iklim koşullarında iki yıllık, hatta bazen de kısa ömürlü çok yıllık bitki olabilmektedir (İyi bir bakım ve ilgi ile 4 sene verim alınabileceği belirtiliyor).

En iyi verimini de ilk yılında vermektedir. Bitki boyu 100–125 cm ulaşabilmekte, gövde yapısı, çok yıllık bitkilere göre de yuvarlak olmakta, yaprak ayası boyu 16–22 cm ve eni ise 2–8 mm olabilmektedir. İtalyan çimi ile diğer çok yıllık çimler arasında fark ise, bu çimin tohumlarının diğer çimlere göre iç kavuzunda kılçık olmasıdır. Bir yılda ortalama 8 ton yeşil ot verimi alınmaktadır. Üretilen bu ot içersinde de, ortalama 1200 kg kuru madde, 215 kg ham protein, 932 kg nişasta bulunmaktadır.

Suni mera alanlarının tesis edilmesinde kullanılır, hızlı gelişmesi nedeniyle erken otlatmaya çok uygundur. Nera alanlarında otlatma mevsiminin uzamasına, kışlık tahıllar ile ekildiği zaman, kısa ömürlü bir mera oluşturulur. Özelliklede süt ineklerinin beslenmesinde faydalanılmaktadır.

Toprak ıslahında, toprağın aşınıp taşınmasını önleme de, silo yemi elde edilmesinde ve park ile yeşil alan oluşturulması gibi birçok alanlarda kullanılır. Üçgül gibi bitkilerle de karışım halinde ekilerek toprak ıslahımda kullanılmaktadır. Çünkü bitki derin kök sistemi sayesinde, toprak derinliklerine inmekte ve toprakta bol miktarda organik madde oluşturulduğundan dolayı da toprağın fiziksel yapısını düzeltmektedir.

Trinova % 14 oranında yüksek protein içerikli bir yem bitkisidir. Sindirilebilir yem özelliği oldukça yüksektir. Enerjik özelliğe sahiptir. Yoğun hasad özelliğinin yanı sıra, otlak tüketimine de uygun bir bitkidir.

Trinova, Eylül-Kasım aylarında her türlü toprağa ekimi yapılabilir. Yılda 4-5 defa biçim yapmaya uygundur. Güçlü bir bitki yapısı vardır. Yüksek bitki boyuna sahiptir. Silaj kalitesi yüksek olup, küf, mantar ve solgunluğa dayanıklı bir bitkidir. Dekara ortalama mibzerle ekim 3-4 kg, elle ekim 4 -5 kg tohum ekimi tavsiye edilir. Ayrıca her biçilişte 1 dekara 650-700 adet balya verimi de bulunmaktadır.

Fosforlu ve Azotlu gübrelemenin iyi yapıldığı ve çevre koşullarının da uygun olduğu ekolojiler de, tek yıllık olmasına rağmen çok iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Bu bitkiden iyi verim alabilmemiz için, her biçimden sonra 20 kg %20’lik azot içeren amonyum nitrat verilmesi gerekmektedir.

Tohum ekimden önce de toprağa dekara 40 – 50 kg kireç verilmesi, verim artışını olumlu etkilemektedir.

Bu bitkinin ekimi ve iyi bakımı halinde elde edilecek ürün verimi ile yem maliyetlerinde % 70’lere varan bir kazanç elde edilebilmektedir.

– Süt Otu olarak da bilinen, geniş yapraklı , çok lezzetli ve kolay sindirilebilen tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.

– Özellikle süt verimini arttırdığından dolayı çiftçiler tarafından süt otu olarak adlandırılmıştır.

– Enerji ve protein değeri çok yüksek olan, yeşil ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir.

– 6°C ila 32°C arasında her ısıda gelişir.

– 18°C ila 24°C aralığında ekildiğinde ilk biçim 35 gün sonra yapılabilir.

– İdeal iklim şartlarında her 20 günde bir biçime gelmektedir.

– Diğer yeşil otlarda olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne sebep olmaz.

– Kolay sindirilebilirliği, yüksek besin değerleri ve yüksek kuru madde oranı sayesinde süt ve besi artışı sağlar.

Bir Cevap Yazın