Yeni Buğday Çeşitleri

0
1493

ttae buğdayTrakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Tohumluk Üreticisi Kuruluşlara Yönelik Buğday-Arpa Tarla Günü Yapıldı.

Buğday ve Arpa tohumculuğu konusunda   faaliyet gösteren   tohumculuk kuruluşlarına yönelik olarak 8 Temmuz Cuma günü Trakya Tarımsal araştırma Enstitüsünde  Çeşit   Tanıtım Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya değişik illerden tohumluk üreticisi kuruluşlar katılmıştır. Toplantıda önce çeşitler   tarlada gezilmiş daha sonrada toplantı salonunda çeşitler hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Toplantıda konuşan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Necmi BEŞER Enstitü olarak çeşit geliştirmeye odaklanmak istediklerini, tohumluk üretim ve pazarlama işini tohumluk üreten firmaların yapması gerektiğini, bu amaçla   geliştirilen çeşitlerin   ıslahçı haklarını özel sektöre devrettiklerini ileriki yıllarda bu modelin daha da geliştirileceğini belirtmiştir. Önümüzdeki yıllarda   çeşit satışı yanı sıra çeşit adayları hatların ve   açılan materyalinde özel sektöre anlaşmalar çerçevesinde devretmek istediklerini söyleyen Enstitü Müdür Dr. Necmi BEŞER bu toplantıda ayrıca geçen yılda karşılaşılan sorunların ve önümüzdeki yılda   yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulacağını da söylemiştir.

Teknik Müdür Yardımcısı ve Serin iklim Tahılları şube şefi Zir. Yük. Müh. İrfan Öztürk’te   yaptığı konuşmada çeşitler hakkında bilgi vermiş. Yeni geliştirilen Selimiye çeşidinin kalite ve veriminin yüksek olduğunu, Bereket çeşidinin   çok yüksek verimli Aldane çeşidinin de çok kaliteli olduğunu belirtmiştir. Arpa çeşidi olarak da 4 çeşidin tohumluğunu ürettiklerini bunların Slodoran, Bolayır, Martı ve Harman olduğunu bildirmiştir.

Toplantıda daha sonra Enstitü çeşitleri ile ilgili tohumluk üretimi, pazarlanması, çeşit devri ve gelecekte yapılacak   çalışmalarla ilgili konular görüşülmüştür.    KAYNAK: http://www.gonentarimilce.gov.tr

Bir Cevap Yazın