Yüzde 50 Hibe

0
980
Yuzde-50-Hibe-Baldan-Tatli

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörü Erhan Çiftçi, Aydınlı arıcıları TKDK’nın sağladığı yüzde 50 devlet desteğinden faydalanmaya davet etti.

Arıcılığın bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği birlikte kullanarak bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri gibi ürünler ile ana arı, oğul, paket arı gibi canlı materyal üretme faaliyeti olduğuna işaret eden TKDK İl Koordinatörü Erhan Çiftçi, “Günümüzde arıcılık, tüm dünyada yapılan en yaygın tarımsal faaliyetlerden birisidir. Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir. Gerek arılardan elde edilen bal, balmumu, arı sütü, arı zehiri ve benzeri ürünler gerekse arı yetiştiriciliği için üretilen petek, kovan gibi malzemeler yönünden arıcılık bir sektör halini almıştır. Deniz seviyesinden binlerce metre yüksek yaylalara kadar, bitki ve çiçeğin bulunduğu her yerde arıcılık yapılabilir. Ülkemizde çiçeklenme zamanlarının hemen hemen bütün yıla yayılmış olması, kovan üretimi için gerekli kerestenin yeterli miktarda bulunması, arıya ve ürünü olan bala geleneksel bir önem verilmesi, arıcılığa aktarılabilecek iş gücünün bulunması, önemli bir yatırım gerektirmemesi ve toprağa bağlı kalınmaksızın yapılabilmesi, arıcılığın önemini gittikçe arttırmaktadır” dedi.

TKDK’NIN ARICILIK DESTEKLERİ

TKDK’nın arcılık desteklerine de değinen Çiftçi, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, arıcılık ve bal üretiminin desteklenmesini hedeflemektedir. Uygun harcama tutarı en düşük 5 bin avro, en yüksek 250 bin avrodur. Alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının yüzde 50’sini kamu katkısı, diğer yüzde 50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Verilen hibe destekleri geri ödemesizdir. Destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar; Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretilmesi, depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek binaların yapımı, genişletilmesi, modernizasyonu için gerekli inşaat işleri, Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu için gerekli inşaat işleri, Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması, Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi, paketlenmesi, depolanması ve analizi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması, Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantların satın alınması ve var olanların modernizasyonu için gerekli yatırımlar, Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonları için makine ve ekipman satın alınması, Karavan alınması, projelerin hazırlanması aşamasında hizmet alımı kapsamında danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik alımlar ile AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla tabela veya pano alımları destek kapsamındadır” diye konuştu.

TKDK Aydın İl Koordinatörlüğüne yapılan arıcılık desteği başvurularına da değinen Çiftçi, şunları söyledi: “Şu ana kadar proje kabul ettiğimiz 9,10 ve 11. Çağrı dönemlerinde toplam 24 arıcılık projesi aldık. Önümüzdeki çağrı dönemlerinde de bu sayının giderek artacağını ummaktayız. Biz Aydın TKDK olarak verdiğimiz desteklerle arıcılığın sorunlarına çözüm olabilmeyi amaçlamakta ve bu kapsamda uyguladığımız program ve projelerle; kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarının artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasını amaçlamaktayız”

haber46

Bir Cevap Yazın