Zararlılarla Mücadelede Bioteknik Yöntemler

0
1075
zararlılara karşı mücadele

Zararlıların Biyolojisi, fizyoloji ve davranışları üzerine etkili bazı yapay veya doğal maddeler kullanarak onların normal özellikleri bozulmak suretiyle uygulanan yöntemlere bioteknik yöntem denir. Bu amaca ulaşmak için bazı doğal ve sentetik bileşiklerden yararlanılır. Bunlar aşağıda kısaca değinilmiştir.

Feromonlar:Bilindiği gibi böceklerde dış ve iç salgı bezleri olmak üzere iki tip salgı bezleri vardır. Dış salgı bezleri bir kanal vasıtası ile salgısını böceğin vücudundan dışarı salgılar bu salgılara feromon denir. Bunlar çiftleşme feromonları, alarm feromonları, çiftleşmeyi artıran feromonlar, toplanma feromonları, iz işaret feromonları gibi.

Jüvenil hormon anologları: Böceklerde iç salgı bezleri salgılarını vücut içine salgılar. Bu salgılara hormon denir. İşte jüvenil hormonun böceklere dışarıdan ve zamansız verilmesi suretiyle böceklerde gelişme düzenini bozmak mümkündür. Bunun için sentetik olarak jüvenil hormonlar elde edilir.

Uzaklaştırıcılar: zararlıların konukçularına yaklaşmalarını önleyen veya bulundukları ortamdan kaçmalarını sağlayan maddelere uzaklaştırıcı (repellent) adı verilir.

Beslenmeyi engelleyiciler: zararlının beslenmesini engelleyen kimyasal maddelerdir ve zararlıların beslenememeleri sonucu ölümlerine neden olurlar.

Yumurtlamayı engelleyiciler: Böceklerin yumurtlama davranışı üzerine etkili olarak caydırıcı esasına dayalı maddelere denir

www.etarim.net

Bir Cevap Yazın