Zararlılarla Mücadelede Kimyasal Savaş Yöntemleri

1
1358
zararlılara karşı mücadele

KİMYASAL SAVAŞ
Kimyasal savaş, zararlı populasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı savaş yöntemidir. Kimyasal savaşta yararlanılan kimyasal bileşiklere pestisit denir.

Pestisitler saf olarak zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı kullanılması uygun değildir. Pestisitlerin saf olarak kullanıldıklarında etkileri düşük olabilir. Bitkilere zehirli yani fitotoksiktirler, çevreye daha fazla zararlı olurlar ve kullanımları da güç olur. Bu nedenle pestisitler etkili madde ve dolgu maddesi ile diğer maddeler olmak üzere üç ana unsurdan meydana gelirler.

Pestisit içinde bulunan etkili madde öldürücü ana unsurdur. Formüllere göre değişmek üzere değişik oranlarda bulunur. Bu oran genellikle % 5 kadardır. Islanabilir toz ilaçlarda %20-80 emülsiyon konsantre ilaçlarda %20-60 arasında değişir. Etkili maddenin de bazı özelliklere sahip olması gerekir.

Dolgu maddesi herhangi bir kimyasal bileşik ile tepkimeye girmeyen, bitkilerde kimyasal etkileşime neden olmayan ve etkili maddeyi taşıyan unsurlardır. Dolgu maddeleri içinde mineraller bitkisel bitkiler sentetik maddeler ve diğer maddeler içerir.

Pestisitler içindeki diğer maddeler pestisitin etkinliliğini, dayanıklılığını artıran, uygulama kolaylığı sağlayan, bitkilere olumsuz etkiyi azaltan, kullanıcıları uyaran maddelerdir. Bunlar emülgatörler, stabilizatörler, dağıtıcılar, tutucular, yapıştırıcılar, köpüklenmeyi önleyiciler, sinerjistler v.b. maddelerdir.

1- Pestisitlerin Sınıflandırılması
Pestisitler değişik özelliklerine göre sınıflandırılırlar.
1.1- Etkiledikleri Canlı Gruplarına Göre
İnsektisit (Böcekleri öldüren)
Akarisit (Akarları öldüren)
Nematisit (Nematotları öldüren)
Mollusisit (Yumuşakçaları öldüren)
Rodentisit (Kemirgenleri öldüren)
Fungusit (Fungusları öldüren)
Bakterisit (Bakterileri öldüren
Herbisit (Yabancı otları öldüren)

1.2-Etkilendiği Canlının Biyolojik Dönemine Göre
Larvasit (Larvaları öldüren)
Ovisit (Yumurtaları öldüren)
Erginleri öldüren

1.3- Zararlılara Etki Yollarına Göre
Mide zehirleri Değme zehirleri Solunum zehirleri

1.4 – Formülasyonlarma Göre
Toz ilaçlar (DP)
Islanabilir toz ilaçlar (WP)
Suda çözünen toz ilaçlar (SP)
Emülsiyon konsantre ilaçlar (EC)
Tabletler (TB)
Yağlar (GS)
Gaz halinde olanlar (GA)
Granüller (GR)
Zehirli yemler (RB)
Akıcı konsantre olanlar (SC)
ULV ilaçlar (UL)

www.etarim.net

1 Yorum

Bir Cevap Yazın