ZİRAAT MÜHENDİSİ ALINACAKTIR

0
1090
ziraat mühendisi iş ilanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul, İzmir, Mersin Zirai Karantina Müdürlüklerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre KPSS (B)
grubu KPSS (P3) puan sırası esas alınmak suretiyle 10 (on) adet sözleşmeli Ziraat Mühendisi
alınacaktır.

Başvuru Şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
2012 yılında KPSS’ ye girmiş olmak,
KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan almış olmak,
Müracaatlar İstanbul, İzmir, Mersin Zirai Karantina Müdürlükleri’ne şahsen

15/10/2012 tarihi saat 17:00’ ye kadar yapılacaktır.

2- Müracaat İçin İstenilen Belgeler
a- Başvuru dilekçesi,

b- 2012 yılı KPSS Lisans Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

Sözleşme İmzalanmasında İstenecek Belgeler

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum yada noter onaylı örneği,
Nüfus Cüzdanı örneği,
İki adet vesikalık fotoğraf (4.5-6 cm),
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
Son altı ay içerisinde alınan sağlık kurulu raporu,
Adli sicil kaydı,

Niteliklerini gösterir diğer belgeler (KPDS, ÜDS, Yüksek Lisans vb.)

4- Alım Yapılacak Pozisyonlar

Atama Yapılacak Bağlı Kuruluş

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü

İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü

İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü

Kaynak:tarim.gov.tr

 

Bir Cevap Yazın