Ziraat Mühendislerine 6500 Kadro

0
1325
Ziraat Mühendislerine 6500 Kadro

TBMM’ye sunulan teklifle 6500 adet Ziraat Mühendisi kadro ihdası yapılmaktadır.

Ziraat, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim ve Tekniker kadrolarına atama yapılması amacıyla hazırlanan “190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte TBMM’ye sunulmuştur. Teklifle 6500 adet Ziraat Mühendisi kadro ihdası yapılmaktadır.

GEREKÇE

Ülkemiz için tarım; sosyal, ekonomik ve politik bakımdan son derece önemli olan, ulusal gelire % 8, istihdama % 25 katkı koyan, doyuran ve barındıran bir sektördür. Sektörün temel taşlarını ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, veteriner hekimler ile tekniker ve teknisyenler oluşturmaktadır. Tarladan soframıza kadar gelen ürünlerin sağlıklı yetişmesi için, gıda, ziraat, su ürünleri mühendislerinin, veteriner hekimlerin gıda üretim zincirinde etkin olarak yer alması büyük önem taşımaktadır. Ancak, Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına atama bekleyen ziraat, gıda. su ürünleri balıkçılık teknolojisi mühendisleri, veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenler bulunmaktadır. Ülkemizin tarım ve hayvancılığını geliştirebilmek, dışa bağımlı olmayan bir ülke olması için gönüllü neferler olan bu mühendislerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam M. Mehdi EKER’in ilgisizliği, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, bütçede size yer yok sözleri ile büyük hayal kırıklığı yaşamaktadırlar.

Eğitim gören ziraat mühendislerimiz, hayvansal üretim alanında ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında, ürünlerinden yararlanılan inek, keçi, koyun, tavuk gibi hayvanların verimliliklerinin artırılması yönünde, hayvan ırkını iyileştirmek üzere damızlık hayvan yetiştirme çalışmaları yapar, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar. Tarım teknolojisi(tarım ekonomisi, tarımsal yapılar ve sulama, peyzaj mimari başta olmak üzere) alanında eğitim gören ziraat mühendislerimiz, tarım alanlarının belirlenmesi. erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında çalışır. Ekim yapılacak tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar. Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler. Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretimini denetler. Ziraat mühendisleri tarım, çevre, işgücü, sermaye, bitki ve hayvan unsurlarını bütün olarak değerlendiren ve ekonomiye bu şekilde katkı sağlayan kimselerdir (bitki koruma, tarla bitkileri, toprak, bahçe bitkileri başta olmak üzere). Ziraat alanları; bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım teknolojisi olarak ayrılmaktadır. Bitkisel üretim alanında eğitim gören ziraat mühendisi, yüksek kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerini bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirir. Bulundukları yörenin toprak analizini yapar, çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler. Tohumların ekilmesi, fidelerin / fidanların dikilmesi, gübrelenmesi. ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler. Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar.

Son 10 yılda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Tar-Gel alımı ile birlikte küçük çaplı alımlar yapılmıştır. 10 binlik Tar-Gel alımının yaklaşık 4500 ü ziraat mühendisidir. 13 bölümden oluşan ziraat fakültelerine bölününce 350 kadar personel alınmış. 10 yılda bu rakam, yılda sadece 35 ziraat mühendisi alındığını göstermektedir. Geri de binlerce işsiz ziraat mühendisi kalmasının sebebi de budur. Ayrıca, fakülteler hala mezun vermeye devam etmektedir. Ülkemizin son yıllarda İthal hayvan, ithal saman, ithal buğdaya yönelmesi ziraat mühendislerinin eksikliğini bir kez daha göz önüne sermiştir. Çiftçi, üretici modern tarım ve hayvancılık metotlarından habersizdir. Hala babadan dededen kalan yöntemlerle tarım ve hayvancılık yürütülmeye çalışılmaktadır. Eğitim görmüş bu mühendislerimiz ülkemizin tarım ve hayvancılığı için olmaz ise olmazıdır. Bu yüzden 13 bölümden oluşan ziraat mühendisliği için en az 6500 kişi alınmalıdır.

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADETİ TOPLAMI

​Ziraat Mühendislerine 6500 Kadro

(II) SAYILI LİSTE

KURUMU: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADETİ TOPLAMI

​Ziraat Mühendislerine 6500 Kadro

İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Gazete Kamu

Bir Cevap Yazın