Ziraat Odaları yıllık aidatları belirlendi

0
894
Ziraat Odaları yıllık aidatları belirlendi

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB), Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, giriş ücreti ve yıllık aidata ilişkin belirlenen 6 kademede düzenlemeye gidildi.

Advertisement

Giriş ücreti ve yıllık aidat, asgari ücretin yüzde ikisinden az, asgari ücretin beş katından fazla olmayacak şekilde, Birlikçe tespit edilen miktarlar dahilinde her yıl o yıla ait asgari ücretin belli olmasından sonra bir ay içerisinde oda yönetim kurulunca belirlenecek.

Birlik veya Oda Meclisi, oda yönetim kurullarınca tespit edilen aidat miktarlarını, asgari ücretin yüzde 2’sinin altına düşmemek üzere, yörenin ürün desenini, toprak yapısını, üreticinin gelir durumunu göz önüne alarak; sulu arazilerde dekara belirlenen azami değeri yüzde 65’e, susuz ve kıraç arazilerde ise dekara belirlenen azami değeri yüzde 85’e kadar bölgeler, iller ve ilçeler bazında düşürebilecek.

Yıllık aidat olarak, oda yönetim kurulu kararıyla ödenecek miktar, asgari ücretin yüzde 2’sinin altına düşmeyecek şekilde, pos cihazı ile en çok 9 eşit takside bölünebilecek. Giriş ücreti ve yıllık aidatlara yapılacak itirazlar oda meclisi tarafından alındıktan sonra 1 ay içerisinde kesin olarak karara bağlanacak.

Harp ve vazife şehitlerinin anne, baba, dul ve yetimlerinden, malul ve gazilerin kendilerinden giriş ücreti ve yıllık aidat alınmayacak.

Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2014’te yürürlüğe girdi.

Bir Cevap Yazın