Zirai İlaç Bayi Sınavında Çıkabilecek Sorular -1

0
3409

lklk

1.    Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Önlemlerden değildir ?
a)    Kuvvetli ve sağlıklı bitki yetiştirmek
b)    Toprak İşleme
c)    Gübreleme
d)    Temiz tohum, fide, fidan ve diğer üretim materyalinin kullanılması
e)    Ağaç dikmek

2.    Aşağıdakilerden hangisi Fiziksel Mücadele  değildir ?
a)    Toplamak
b)    Engellemek
c)    Tuzakla yakalamak
d)    Silahla vurmak
e)    Malçlama

3.    Zararlılarla mücadelede feromon kullanımı hangi mücadele yöntemidir?
a)    Kimyasal Mücadele
b)    Fiziksel Mücadele
c)    Biyoteknik Yöntemler
d)    Biyolojik Mücadele
e)    Kültürel Önlemler

4.    Hangisi Biyolojik Mücadelenin avantajlarından biri değildir ?
a)    Doğal dengeyi koruyucudur.
b)    Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi yoktur.
c)    Zararlılar dayanaklılık kazanır.
d)    Diğer mücadele yöntemlerinden daha ekonomiktir.
e)    Süreklidir.

5.    Meyve hastalıkları, kurşuni küf ve yaş çürüklükle mücadelede hangi işlem yanlıştır?
a)    Çilekler çukur ve su tutan alanlara kurulmalı
b)    Meyve toprağa değmeyecek şekilde üretim biçimi uygulanmalı
c)    Çileklikler 2-3 yılda bir yenilenmeli
d)    Hasta meyveler, çiçek sapı ve yapraklar hasattan sonra dipten kesilmeli
e)    Yaprak ve çiçek sapları dik olarak büyüyen çeşitler yetiştirilmeli

6.    Kuş gözü, siyah leke, yaprak yanıklığı ve kavrukluğu, külleme hastalığı çilekte hangi tür hastalıktır?
a)    Meyve hastalıkları
b)    Kök ve kök boğazı hastalıkları
c)    Yaprak hastalıkları
d)    Hepsi
e)    Hiçbiri

7.    Ağaçların sürgün, yaprak ve yoğun olduğu durumlarda meyvelerde bulunan hücre özsuyunu emerek ağaçların zayıf kalmasına, verimden düşmesine neden olan zararlı hangisidir?
a)    İncir kurdu
b)    Kanlı balsıra
c)    Kuru meyve güvesi
d)    Ekşilik böceği
e)    Hiçbiri

8.    Kanlı balsıra zararlısına karşı kaç dönem ilaçlama yapılır?
a)    1
b)    2
c)    3
d)    4
e)    5

9.    İncir kurdu hangi dönemde bulaşır?
a)    Olgunlaşma başlangıcında
b)    Depo döneminde
c)    Hasat döneminde
d)    Ürünün depoya taşınması döneminde
e)    Hiçbiri

10.    İncirlerin ekşimesi hangi nedenle olur?
a)    Güneşte çok kalmaktan
b)    İyi kurutulmamaktan
c)    Ekşilik böceğinden
d)    İncir kurdundan
e)    Depoda incirden başka ürün bulunmasından

11.    İncirde, yapraklarda sararma, küçülme ve büyümede durgunluk hangi hastalığın belirtisidir?
a)    Kök çürüklüğü
b)    Çelik marazı
c)    Bodurlaşma
d)    Hepsi
e)    Hiçbiri

12.    Belirtisi ilkbaharda yaprakların üst yüzeylerinde yuvarlak noktalar şeklindeki lekeler olan, yapraklar fonksiyonlarını tam olarak yapamadıklarından az meyve tutumuna ve meyvelerin erken dökülmesine neden olan, kimyasal mücadelesi bölgelere göre değişik zamanlarda yapılan hastalık hangisidir?
a)    Zeytinlerde halkalı leke hastalığı
b)    Zeytin dal kanseri
c)    İkisi de
d)    Zeytin güvesi
e)    Hiçbirisi

13.    Zeytin ağacının gövde, dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükte ur ve siğiller meydana getiren ve kimyasal ilaçlamasında bordo bulamacı kullanılan hastalık hangisidir?
a)    Zeytinlerde halkalı leke hastalığı
b)    Zeytin dal kanseri
c)    Zeytin sineği
d)    Zeytin güvesi
e)    Zeytin kara koşnili

14.    Zeytinde salamuralık çeşitlerin salamuralık özelliklerinin azalmasına ve yağ asitliğinin yükselmesine neden olan zararlı hangisidir?
a)    Zeytin güvesi
b)    Zeytin sineği
c)    Zeytin karakoşnili
d)    Hepsi
e)    Hiçbiri

15.    Larvası yaprak, çiçek ve meyvede zarar yapan, meyve tutumunu engelleyen, yaprak dölü, meyve dölü ve çiçek dölüne karşı ilaçlaması yapılan zararlının adı nedir?
a)    Zeytinlerde güvesi
b)    Zeytin sineği
c)    Zeytin karakoşnili
d)    Hepsi

16.    Özellikle limonlarda büyük zarar oluşturan ve çok tahripkar olan yeni bulaşmaları en fazla Sonbahar ve İlkbahar aylarında görülen hastalık hangisidir?
a)    Gövde zamklanması
b)    Uçkurutan hastalığı
c)    Yeşil küf
d)    Turunçgil dal yanıklığı
e)    Hiçbiri

17.    Gövde Zamklanması ve kahverengi meyve çürüklüğüne karşı alınacak kültürel tedbirlerden hangisi yanlıştır?
a)    Damlama sulama sistemi kullanılmalı
b)    Derin dikim yapılmalı, aşı yeri topraktan yüksek olmalı
c)    Taban suyu yüksek olmalı
d)    Sulama suyu kök boğazına temas etmemeli
e)    Hiçbiri

18.    Turunçgillerde mavi ve yeşil küf hastalığı meyve üzerinde karışık olarak bulunmalarına rağmen ilk olarak hangisi kendisini gösterir?
a)    Mavi küf
b)    Yeşil küf
c)    Uçkurutan hastalığı
d)    Turunçgil dal yanıklığı
e)    Gövde zamklanması

19.    Turunçgil dal yanıklığı hastalığında etmen bakterinin en iyi gelişme gösterdiği sıcaklık derecesi hangisidir?
a)    28-30°C
b)    35°C
c)    51°C
d)    1°C
e)    10°C

20.    Turunçgillerde virüs ve virüs benzeri hastalıkların taşınma yolları hangisi değildir?
a)    Hastalık aşı gözü ve kalemler
b)    Aşı bıçağı, budama aletleri
c)    Yaprak pireleri
d)    Rüzgarlar
e)    Hiçbiri

21.    Turunçgillerde fizyolojik hastalıklar grubuna girmeyen hastalığı işaretleyiniz.
a)    Çinko noksanlığı
b)    Demir noksanlığı
c)    Uçkurutan hastalığı
d)    Hepsi
e)    Hiçbiri

22.    Turunçgilin hangi zararlısında parazit ve predatörlerin (faydalı böceklerin) başarılı olabilmesi için bunların faaliyetlerine engel olan karıncalarla iyi bir mücadele yapılması yarar sağlar?
a)    Yıldız koşnili
b)    Torbalı koşnil
c)    Beyaz sinekler
d)    Unlu bit

23.    Zararlı böceklerin yaptığı zararları durdurmak veya azaltmak için onların doğal düşmanlarını doğada artıracak  şekilde yapılan işlemlere ne denir?
a)    Biyolojik mücadele
b)    Kimyasal mücadele
c)    Teknik tedbirler
d)    Mekanik mücadele
e)    Hiçbiri

24.    Hayatı boyunca serbest olarak yaşayan  avını yiyerek veya emerek öldüren çoğunlukla avından büyük boyda olan ve gelişmesini tamamlayabilmesi için birden fazla ava ihtiyacı olan organizmalara ne denir?
a)    Predatör böcekler
b)    Parazit böcekler
c)    Entomopatojenler
d)    Zararlı parazitler
e)    Yaprak bitleri

25.    Konukçularını hastalandırarak öldüren mikroorganizmalara ne denir?
a)    Predatör böcekler
b)    Parazit
c)    Entomopatojenler
d)    Zararlı parazitler
e)    Hiçbiri

26.    Biyolojik mücadeleyi olumsuz yönde etkileyen faktörlerden hangisi yanlıştır?
a)    İklim
b)    Toz
c)    Karınca
d)    Laboratuvarda faydalı
e)    Hastalık ve zararlılara karşı uygulanan zirai ilaçlar

Bir Cevap Yazın