Zirai İlaç Bayi Sınavında Çıkabilecek Sorular -2

0
1605

1)    Aşağıdakilerden hangisi funguslarda hava yolu ile yayılmada rol oynayan etkenlerden biri değildir?
a) Rüzgar
b) Böcekler
   c) Toprak İşleme Aletleri
d) Yağmur damlaları
e) Kuşlar

2)    Çiçek Monilyası fungusların oluşturduğu hangi belirti tipine giren hastalıktır?
a) Leke Hastalığı
b) İletim Demeti Hastalıkları
 c) Yanıklık ve Çürüklükler
d) Kök Çürüklükleri
e) Kanserler

3)    Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında geriye doğru ölüme neden olan fungal hastalıklardan biridir?
a) Şeftalide Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı
    b) Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı
c) Bağ Mildiyösü Hastalığı
d) Zeytinde Halkalı Leke Hastalığı
e) Elma Karalekesi Hastalığı

4)    Aşağıdakilerden hangisi sebzelerde gelişme döneminde meydana gelen ölümlerin belirti tiplerinden biri değildir?
a) Septoria yaprak leke hastalıkları
b) Pas Hastalıkları
c) Yanıklık Hastalıkları
    d) Çökerten
e) Antraknoz

5)    Sebzelerde çimlenme ve fide döneminde meydana gelen ölümlerden kök çürüklüğünün tarlada gelişme döneminde oluşturduğu belirti nedir?  
a) Gövde, kökboğazı ve dallarda yumuşama ve cıvıklaşma
b) Yapraklarda haşlanmış gibi bir görünüm ve yaprakların alt yüzeyinde küf tabakası oluşumu
 c) Kök ve kök boğazında koyu renkli hafif çökük lekeler ve kuruma
d) Yaprakların üst yüzeyinde küçük, açık yeşil veya sarımsı lekeler ve alt yüzeyinde zeytini kahverengi küf tabakası oluşumu
e) Yapraklarda açık sarı renkli küçük püstüllerin oluşması

6)    Aşağıdakilerden hangisi bitki patojeni bakterilerin oluşturduğu belirti tiplerinden değildir?
a) Leke ve Yanıklıklar
b) İletim demeti solgunlukları
c) Geriye doğru ölüm ve kanserler
   d) Kuru çürüklükler
e) Yumuşak çürüklükler

7)    Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin genel özelliklerinden biri değildir?
 a) Gözle görülebilir
b) Yuvarlak, çubuk, virgül ve burgu şeklinde olurlar
c) Hücre çekirdeği yoktur
d) Yapay besi ortamında geliştirmek mümkündür
e) Tek hücreli canlılardır

8)    Aşağıdakilerden hangisi leke ve yanıklık tipi belirti grubuna giren bakteriyel bir hastalık değildir?
a) Domates bakteriyel benek hastalığı
b) Hıyar köşeli yaprak lekesi hastalığı
c) Fasulye hale yanıklığı hastalığı
d) Domates ve biberde bakteriyel leke hastalığı
    e) Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser

9)    İletim demeti hastalıklarının bitkideki belirtisi nedir?
a) Yapraklarda yanıklıklar
b) Gövdede kanser
c) Toprakaltı organlarda uyuz
 d) Bitkilerde bodurlaşma, solgunluk ve kuruma
e) Kök ve kök boğazında urlar

10)    Uyuz hastalıkları bitkinin hangi organında belirti oluşturur?
a) Yapraklar
b) Çiçekler
 c) Yumru gibi toprakaltı organlar
d) Dallar
e) Meyveler

11)    Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsünün en önemli taşınma yolu hangisidir?
a) Yaprak bitleri
    b) Beyaz sinekler
c) Tohum
d) Mekanik
e) Hiçbiri

12)    Virüslerin oluşturduğu hastalıkların belirtisi aşağıdakilerin hangisi değildir ?
a) Mozaik belirtisi
b) Damar açılmaları
c) Enasyon
d) Yaprak kıvırcıklığı ve kıvrılmaları
    e) Çürüklük

13)    Şarka virüs hastalığı bitkinin hangi organında belirti göstermez?
a) Meyve çekirdeği
b) Yaprak
c) Meyve
   d) Gövde
e) Çiçek

14)    Virüs hastalıklarının en önemli mücadele yolu hangisidir ?
 a) Sertifikalı üretim materyali kullanmak
b) Kimyasal mücadele
c) Biyolojik mücadele
d) Budama
e) Hiçbiri

15)    Ülkemizde görülen en önemli virüs hastalığı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Buğday çizgi mozaik virüsü
b) Patates X virüsü
c) Sert çekirdekli meyvelerde şarka virüs hastalığı
d) Asmalarda bulaşık soysuzlaşma
e) Fasulye adi mozaik virüsü

Bir Cevap Yazın