Zirai mücadele alet ve makineleri yönetmeliği

0
1412

Tarım ve Köyişleri BakanlığıANKARA (A.A) – Zirai mücadele alet ve makinelerinin onayı, imalatı, ithalatı, satışı ve denetimleriyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, ”Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, ithalatı, satışı, işletmeci ve bayilerin sorumlulukları, denetimleri ve yaptırımları ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğe göre, zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, imalat izin belgesi, zirai mücadele ve makineleri imalat ruhsatı almış işletmeler tarafından yapılacak.

Zirai mücadele alet ve makineleri izin belgesi verilecek işletmecilerin, tarım makineleri ile bir dersi almış ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi unvanlarından birine sahip olmaları gerekecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, izin belgesi ve ruhsat almış olanların hakları saklı kalacak.

Bir Cevap Yazın