Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelendi

0
938
Afetten-etkilenen-ciftcinin-borcu-otelendi

Bakanlar Kurulu, çeşitli afetlerden zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarını 1 yıl erteledi.

 Bakanlar Kurulu, çeşitli afetlerden zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarını 1 yıl erteledi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kararla, 1 Ocak 2013 tarihinden bugüne kadar Türkiye genelinde meydana gelen yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, dolu, don, kuraklık, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek veya tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Karara göre, söz konusu üreticilerden ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve TKK tarafından kullandırılan ve bugün itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre, faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenecek.

Öte yandan, Ziraat Bankası ve TKK’nın 1 Ocak 2013 tarihinden sonra Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarına aktarılmış bulunan tarımsal kredi borçları ise 2 Eylül itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin, bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.

Müracaat süresi

Bugün itibarıyla borçları vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde bulunan veya Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarına aktarılmış bulunan gerçek veya tüzel kişi üreticiler, bugünden itibaren 1 ay içiresinde; kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bugünden itibaren 1 yıllık süre içerisinde dolacak olan gerçek veya tüzel kişi üreticiler ise vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir ay içerisinde Ziraat Bankası veya TKK’ya yazılı olarak müracaat edebilecek.

Ertelenen borçlara yüzde 5 faiz uygulanacak

Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi müddetince kredi borcunun vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren ve 2 Eylül itibarıyla ertelemeye konu olacak Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına kayıtlı tarımsal kredi borçlarına da erteleme dönemi müddetince yüzde 5 faiz uygulanacak.

Ziraat Bankası ve TKK’nın bu karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, Banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı ile yüzde 5 erteleme faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak.

Banka ve TKK, bu karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığı’na iletecek. Banka ve TKK’nın, bu karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, ilgili formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Müsteşarlık tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Bu karar kapsamında, il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine Bakanlık ile ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmallerin onaylı birer sureti, Banka ve TKK’ya gönderilecek. Erteleme işlemleri, bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilecek.

Ertelenen krediler nedeniyle; bugünden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının, sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermeyecek.

Bu karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde 27 Aralık 2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun ilgili maddesi ile 28 Ocak 2013 tarihli ve 2013/4271 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “T.C Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizle Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın ilgili maddesinin hükümleri esas alınacak. Bu kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK’nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

haber365

Bir Cevap Yazın