Hepatit Nekrozan (Bulaşıcısı Karaciğer, Kara Hastalık) Hastalığı

0
1268
KOYUNCULUK

Hepatit Nekrozan (Bulaşıcısı Karaciğer, Kara Hastalık) Hastalığı Nedeni :

Bu hastalık, her mevsimde görülürse de daha çok yaz ve sonbaharda karaciğer asalaklarının yaygın olduğu bölgelerde rastlanır.
Hepatit Nekrozan (Bulaşıcısı Karaciğer, Kara Hastalık) Hastalığı Belirtileri :

Ani başlayan bir durgunluk, yürümede zorluk, hızlı solunum, göğüs üzerine yatma, sırtta kamburlaşma, boyun bükülmesi, diş gıcırtdatma ve ani ölüm hastalığın belirtileridir.
Hepatit Nekrozan (Bulaşıcısı Karaciğer, Kara Hastalık) Hastalığı Tedavi Yoları/ Sağaltım :

Hastalığa karşı savaşım, etkin bir asalak savaşımı ile olur. Koyunlar düzenli bir şekilde karaciğer asalaklarına karşı ilaçlanmalıdır. Ara konakçı görevi yapan sümüklülerin ve onların bulundukları bataklıkların ilaçlanması ve yok edilmesi gerekir. Hepatit nekrozan hastalığına karşı korunmada diğer bir araç da aşılamadır. Aşı, ileri gebe koyunlara yapılmaz. Zaman olarak da konakçı asalakların mevsimsel gelişmeleri dikkate alınarak yaz başlarına uygulanır. Aşı 21 gün ara ile 2 cm omuz altına verilir. Bir yıl sonra tek doz tekrarlanır. Bağışıklık süresi 6 aydır.

Bir Cevap Yazın