Zararlılarla Mücadelede Mekaniksel Savaş

0
1742
zararlılara karşı mücadele

MEKANİKSEL SAVAŞ
Mekaniksel olarak zararlıları yok edebilmek, yada zarar yapmalarını önlemek için el, araç yada makinalar kullanarak yapılan savaş şeklidir.

2.1- Ezme
Yoğun olarak bulunan bazı zararlıların, el veya tel fırça ile ezilmek suretiyle populasyoları düşürülebilir. Örneğin ağaçların gövdelerinde odun dokusunda galeri açarak zarar yapan ağaç sarı kurdu, ağaç kızıl kurdu larvalarının galerilerine tel sokularak öldürülmek suretiyle populasyonları azaltılır. Ayrıca çam kese böceğine karşı ağlar kesilip ezilmek suretiyle larvaların ölmesi sağlanır.

2.2- Toplama
Özellikle grup halinde yaşayan zararlıların kendileri bulundukları bitki organları ile birlikte kesilip toplanarak zararlıların önüne geçilebilir. Örneğin Çam kese tırtılı ve altın kıçlı kelebek gibi zararlılar kış aylarında grup halinde bulundukları keselerin, üzerindeki bitkileri dalları ile birlikte kesilerek gömülmesi, bitkilerden uzaklaştırılması veya yakılması suretiyle öldürülür. Bu yöntem söz konusu zararlılara karşı uygulanabilecek en etkili savaş yöntemidir.

Bazı böceklerin grup halinde bulunan yumurtaları da bulundukları bitki aksamı ile birlikte kesilip toplanarak populasyonları düşürülebilir. Örneğin Kambur üçgen böceği yumurtaları bu şekilde imha edilebilir. Elma iç kurdu gibi zararlıların zarar görmüş meyveleri yere dökülürler bu meyveler bahçelerden toplanıp derin çukura gömülmek suretiyle zararlı populasyonları azaltılmış olur.

2.3- Engelleme
Zararlıların meydana getirecekleri zararları hendek, çit, örtü ve bazı ürkütücü araçlar ile azaltma mümkündür. Örneğin domuzlara karşı hendek kazma veya çit gerilerek zararları önlenir.

2.4- Tuzaklar ile Yakalama
Tuzaklar böceklerin yönelimlerinden ve bazı davranışlarından yararlanma amacı ile geliştirilmiş yakalama araçlarıdır. Tuzaklar bitki koruma çalışmalarında sıkça kullanılan araçlardır. Böceklerin Biyolojisinin incelenmesi populasyon yoğunluğunun belirlenmesinde, göçlerin izlenmesinde tuzaklardan yararlanılır. Günümüz bitki koruma çalışmalarından olan önceden tahmin ve erken uyarı çalışmalarında büyük ölçüde tuzaklardan yararlanılmaktadır.
Tuzaklar, zararlılara karşı savaşta doğrudan zararlı populasyonunu azaltmak suretiyle kullanılır. Değişik tuzak tipleri aşağıda verilmiştir.

2.4.1- Yapışkan Tuzaklar
Çok küçük uçucu böcekler ile alt kanatları olmadığı için uçamayan böceklere karşı bazı yapışkan maddeler tuzak olarak kullanılarak populasyonları azaltılabilir. Örneğin Kiraz sineği, Yaprak biti ve cüce ağustos böcekleri gibi zararlılara karşı sarı renk tuzaklarına yapışkan maddeler sürülerek, eşeysel cezbedici tuzaklara yine yapışkan maddeler sürülerek yakalanırlar.

2.4.2-Tuzak Yemler
Böcekler için bazı cezbedici maddeler, örneğin fermente olmuş meyve suları, pekmez, melas, şarap tortuları, sirke vb maddeler zehirli maddeler ile birlikte kullanılır. Böylece böcekler bir yere toplanır ve zehirli maddenin etkisi ile öldürülür. Bu sayede hem ilaçlama masrafından hem de işçilikten tasarruf sağlanmış olup doğal denge korunmuş olur.

2.4.3-Kışlak Tuzakları
Bazı böceklerin kışlamaları için tuzaklar hazırlanır ve bunlar kış sonlarında toplanarak üzerinde veya içinde toplanmış böcekler toplu halde öldürülür. Örneğin Danaburnuna karşı sonbaharda sebze bahçelerinde 20-30 cm derinliğine 1-2 kürek at gübresi konur. Ve üzeri toprak ile örtüldükten sonra işaret olması için üzerine kazık çakılır. Bu uygulama birkaç yere yapılır. At gübresinin sıcak gübre olması nedeni ile Danaburnunun nimf ve erginleri kışlamak üzere buralara toplanır. Kış sonunda yani şubat sonlarında buralar açılarak nimf ve erginler toplu olarak imha edilir

2.4.4- Engel Tuzaklar
1950 yılına kadar yurdumuzda çekirgelere karşı uygulanmış bir yöntemdir. Sürü halinde bulunan çekirge nimflerinin hareket yönüne dik km’ lerce uzunlukta 60-70 cm yüksekliğinde levhalar yerleştirilir. Bunların sürü tarafına gelen önü 1-2 m derinliğinde 1 m genişliğinde hendekler kazılır gelen çekirgeler buraya düşer ve üzerleri toprakla örtülerek imha edilir.

2.4.5- Feromon Tuzakları

Böceklerin salgıladıkları feromonlardan (koku-cezbedici madde) yararlanmak amacı ile geliştirilmiş tuzaklardır. Genellikle böceklerin karşı eşeyi uyarmak için salgıladıkları feromonlardan yararlanıldığından bunlara sex tuzakları da denir. Feromon tuzakları böceklerin ve özellikle bazı lepidopter türleri erginlerinin kitle halinde yakalanmasında doğrudan bir savaş aracı olarak kullanılır.

2.4.6-lşık Tuzakları
Böceklerin ışığa yönelimlerinden yararlanılarak geliştirilmiş tuzaklardır. Bunlar değişik yapılıştadırlar. Kimisi toplayıcı özelliğe sahip kimisi de cezbedici özelliğe sahiptir.

2.4.7-Renk Tuzakları
Böceklerin renklere eğilimlerinden yararlanmak amacı ile geliştirilmişlerdir. Genellikle sarı renkli tuzaklar kullanılır. Çükü bir çok böcek türü sarı renge duyarlıdır. Genelde levha veya silindir üzerine yapışkan bir madde sürülür. Hızla tuzağa yaklaşan böcek çarpıp yapışır. Beyaz sinekler ve yaprak bitlerine karşı bu tuzaklardan yararlanılır.

2.4.8-Kapanlar
Genel olarak fareler ve kör fareler için kullanılır

www.etarim.net

Bir Cevap Yazın