Uzmanlar Güvenli Gıda İçin Yetkilileri Uyardı

0
885
Karadeniz: Meyve Salatası Tüketin

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karakaya, gıda denetim sisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi içinde bu konuda uzman teknik elemanların görevlendirilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını bildirdi.

Gıda güvenliği konusu ülkemiz açısından önemli bir husus. Ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için etkin bir mevzuat ve bu mevzuata bağlı olarak etkin bir denetim sisteminin çalışması gerekiyor.Ülkemizde etkin bir gıda denetiminin sağlanabilmesi için farklı bir model olarak “özerk gıda denetim kurumlarının” kurulması ve “özerk gıda denetim müfettişliğinin” hayata geçirilmesi gerekmektedir.Karakaya, bu tip özerk denetim kurumları kurulduğu takdirde bunlar ülkeye hizmet açısından önemli faaliyetler göstereceklerdir. Gıda denetimi toplumun tüm kesimlerini ve hatta 75 milyonu ilgilendiren bir konudur. Bu insanların sürekli denetlenebilen güvenli gıdaları tüketmeleri sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri açısından büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye de gıda ile ilgili kuruluşların hepsinin bu konuda sorumlulukları vardır. Karakaya, özellikle yetkili kuruluşların, güvenli gıda arzı için gıda denetimi konusunu tekrar konunun uzmanlarıyla gözden geçirerek yeniden gündeme taşımalarının ve özerk gıda denetim müfettişliğinin kurulmasının doğru bir yaklaşım olacağını bildirdi. Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili hukuki konularda uzmanlaşmış gıda ihtisas mahkemelerinin, gıdalardan kaynaklanan sorunların çözümü açısından kurulmasının doğru bir yaklaşım olabileceğini belirtti.

ÜLKEMİZDE GIDA DENETÇİSİ YETERSİZLİĞİ

Prof. Dr. Mustafa Karakaya, ülkemizde gıda denetçisi yetersizliği ve özellikle gıda konusunda temel eğitim almış gıda denetçisi yetersizliğinin söz konusu olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Zira denetim açısından yeterince teknik personelin görevlendirilmesi ve ülkenin dört bir yanına gönderilerek bunların istihdam edilmesinin, etkin, hızlı ve kontrollü bir denetimin gerçekleştirilmesi açısından doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca tüm gıda işletmelerinin mutlaka gıda mühendisi istihdam etmeleri, sağlıklı ve güvenli gıda üretimi açısından büyük önem arz etmektedir.Karakaya, zorunlu gıda denetiminin ilgili bakanlığın imkanları çerçevesinde yapılması için her türlü çabayı sarf ettiğini ancak yeterli denetimin tam manasıyla yapıldığı hususunda daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini ve bu konuda bazı tereddütlerin oluştuğunu belirtti. Zira teknik konularda bilgi birikimine sahip denetim personeli ve teknik elemanların gıda ve gıda güvenliği konusunda yeterli donanıma sahip olması gereklidir. Çok kısa süreli eğitim almış personelin gıda denetiminde görevlendirilmesinin, 4 yıl süre ile gıda konusunda eğitim almış insanların yerine ikame edilmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir.

ÖZERK GIDA DENETİM MÜFETTİŞLİĞİ SİSTEMİ

Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Karakaya, müstakil özerk gıda denetim müfettişliği sisteminin kurulmasının gerekli olduğu ve ayrıca ilgili bakanlık bünyesinde özerk gıda denetim müfettişleriyle kordinasyonu sağlıyacak gıda uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturulmasının ve böylece etkin, hızlı bir gıda denetim mekanizmasının ortaya koyulması gereklidir. Gıda güvenliği ve gıda konusundaki sorunların çözümüne kısmi katkı sağlama konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Alo Gıda Hattı” uygun bir yaklaşım olmakla birlikte ancak tek başına alo gıda hattıyla ülkemizde gıdalardan kaynaklanan sorunları çözmek yeterli olamamaktadır.

Kaynak: http://www.marmaragazetesi.com

Bir Cevap Yazın